Aktualności
Do Serca Maryi

Do Serca Maryi

W piątek 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. W łączności z Ojcem Świętym aktu tego dokonamy w naszych parafiach.

Uroczystości w Watykanie to odpowiedź na apel biskupów Ukrainy i katolików z całego świata w obliczu trwającej wojny. Do modlitwy o pokój dołączą Kościoły wszystkich kontynentów. Tego samego dnia aktu poświęcenia dokona w Fatimie wysłannik papieża kard. Konrad Krajewski.

Podobnego aktu zawierzenia dokonywali również wcześniejsi papieże – Pius XII podczas II wojny światowej, Paweł VI w trakcie Soboru Watykańskiego II i dwukrotnie Jan Paweł II. Ostatnie takie wydarzenie miało miejsce 25 marca 1984 r. na Placu św. Piotra, również w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Ostateczny akt zawierzenia wszystkich narodów Niepokalanemu Sercu Maryi zredagował Papież Polak w oparciu o treści objawień fatimskich.

W potwierdzonych przez Kościół objawieniach w Fatimie z 1917 r. Matka Boża prosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, stwierdzając, że jeśli prośba ta nie zostanie spełniona, Rosja będzie szerzyć „swoje błędy na całym świecie, podejmując wojny i prześladowanie Kościoła”. Dobrzy – dodała – zostaną zamęczeni, Ojciec Święty będzie miał wiele do wycierpienia, różne narody zostaną zniszczone”. Najbliższa inicjatywa Stolicy Apostolskiej jest odpowiedzią na te wezwania Matki Bożej z Fatimy.

Więcej o idei i historii poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi – w kolejnym wydaniu „Echa”.

LI