Aktualności
Do woja marsz

Do woja marsz

Od 3 lutego do 30 kwietnia na terenie województwa prowadzona jest kwalifikacja wojskowa. W tym roku kwalifikacją objęci są m.in.: mężczyźni urodzeni w 1995 roku.

Ponadto mężczyźni urodzeni w latach 1990-1994, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; kobiety urodzone w latach 1990-1995, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/14 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, a także osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

MLS