Kultura
Dobro jest i rozwija się

Dobro jest i rozwija się

4 grudnia w sali Włodawskiego Domu Kultury spotkali się wolontariusze i przyjaciele wolontariatu. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

Tegorocznym obchodom Międzynarodowego Dnia Wolontariusza towarzyszyły słowa Mikołaja Gogola: Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Otwierając galę, Krystyna Kończal, prezes Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, mówiła do zgromadzonych: - To, że jesteście, świadczy o tym, że dobro jest i rozwija się. Nie ma człowieka, który nie mógłby czegoś dać. Może to być choćby uśmiech czy dobry gest.

Stowarzyszenie powstało w 2007 r. na bazie szkolnego klubu wolontariusza istniejącego od 2003 r. przy II Liceum Ogólnokształcącym. Celem zasadniczym jego działania, obok niesienia pomocy, było szerzenie idei wolontariatu na gruncie lokalnym. Od początku funkcjonowały: biuro pośrednictwa pracy wolontarystycznej, wolontariat akcyjny, hospicyjny i tzw. street-walking. Najlepiej rozwijają się kluby wolontariusza w szkołach różnych szczebli. We Włodawie funkcjonuje także wolontariat nauczycielski. Spotkania nauczycieli z uczniami odbywają się w budynku udostępnionym bezpłatnie przez ojców paulinów, należącym do parafii pw. św. Ludwika. Od kilku lat Społeczny Komitet Akcji Charytatywnej „Złotówka na gwiazdkę” wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu zaprasza chętne osoby do włączenia się do akcji „Złotówka na gwiazdkę”.

Zasłużyli na czerwone serca

W programie obchodów 4 grudnia była sztuka teatralna w reż. Krystyny Skrabek, a także rozwiązanie konkursu dla dzieci szkół podstawowych z powiatu włodawskiego oraz szkolnych kół wolontariatu ph. „Pomagam, bo chcę”, którego celem było uwrażliwienie najmłodszych na potrzeby innych. Wpłynęło ponad 130 prac. W czasie gali nie zabrakło podziękowań dla osób szczególnie zaangażowanych na rzecz lokalnej społeczności. K. Kończal wręczyła wolontariuszom szklane czerwone serca, wykonane w hucie szkła w Dubecznie. Serce otrzymał m.in. burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, który jest członkiem Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. – Wolontariat jest piękniejszy, gdy pomaga się tu i teraz – ludziom, którzy są blisko nas w małych miasteczkach, małych środowiskach – powiedział. W imieniu starosty Andrzeja Romańczuka szklane serce odebrał pracownik starostwa Leszek Popik, który przeczytał list wystosowany przez rzecznika praw dziecka. Serca otrzymali również m.in. prezes Stowarzyszenia „Renovabis” Edward Łągwa, a także osoby propagujące ideę wolontariatu wśród młodego pokolenia oraz działające w różnych instytucjach.

Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza zakończyła 5 grudnia Msza św. dziękczynno-błagalna w intencji wolontariuszy, sprawowana w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego.

JS