Aktualności
Dopłacą do wymiany kopciucha

Dopłacą do wymiany kopciucha

19 kwietnia rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kock na dofinansowanie inwestycji związanych z instalacją proekologicznych źródeł ogrzewania mieszkań.

Właściciele lokali i budynków chcący zmienić system ogrzewania oparty o piece i kotły opalane paliwem stałym (węgiel, koks) na urządzenia proekologiczne (piec gazowy, olejowy, elektryczny lub pompa ciepła) powinni do 14 maja złożyć komplet wymaganych dokumentów. Ich druki można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.kock.pl. Wnioski należy składać bezpośrednio w sekretariacie urzędu miejskiego przy ul. Jana Pawła II 29 bądź za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Dokumenty będą rozpatrywane według kolejności dostarczenia. Szczegółowych informacji na temat prowadzonej akcji udzielają pracownicy urzędu pod nr. tel. 81-85-91-004 lub 81-85-91-005, wewn. 34.

MLS