Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Dopłaty do wypłaty

Minister rolnictwa opublikował rozporządzenia w sprawie stawek płatności bezpośrednich za 2013 r. Wynika z nich, że jednolita płatność obszarowa będzie wyższa o blisko 100 zł na hektar, niż ta obowiązująca w zeszłym roku.

Płatność JPO przysługuje każdemu rolnikowi, który gospodaruje na co najmniej hektarze gruntów i utrzymuje go w dobrej kulturze rolnej. W Polsce jednolitą płatnością obszarową jest objętych ponad 14 mln ha.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła naliczanie wysokości rodzajów płatności bezpośrednich przysługujących poszczególnym rolnikom. Wypłata tegorocznych dopłat rozpocznie się 2 grudnia, a zakończy 30 czerwca 2014 r.

– Wysokość stawek płatności za dany rok w Polsce uzależniona jest od kursu euro do złotówki, który obowiązuje w Europejskim Banku Centralnym na 30 września. W tym roku wynosi 4,2288 zł za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest wyższy o 0,125 zł niż w ubiegłym roku, czyli jest korzystniejszy dla rolników. Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2013 r. wynosi ok. 3,5 mld euro, tj. 14,9 mld zł – czytamy w rozporządzeniu.


Płatności i stawki

 

Jednolita Płatność Obszarowa – 830,30 zł/ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni grupy upraw podstawowych – 139,39 /ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) – 238,93 zł/ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. – 1 tys. 263,50 zł/ha

Płatność niezwiązana do tytoniu – tytoń Virginia 5,75 zł/kg

Płatność niezwiązana do tytoniu – tytoń pozostały – 4,02 zł/kg

Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych – 719,43 zł/ha

Wsparcie specjalne – płatność do krów – 602,60 zł/szt.

Wsparcie specjalne – płatność do owiec – 126,86 zł/szt.

Oddzielna płatność z tytułu cukru – 54,10 zł/tonę

Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 167,44 zł/tonę

KL