Diecezja
Źródło: AWAW
Źródło: AWAW

Doświadczyć mocy Pana…

W tegorocznym Diecezjalnym Spotkaniu Młodych, odbywającym się w kościele św. Józefa, wzięło udział ok. 800 osób. Hasłem dnia były słowa „Błogosławieni czystego serca”.

Pierwszą cześć spotkania animowali grupa ewangelizacyjna Odrobina Nadziei i jej opiekun ks. Michał Chromiński. Po zawiązaniu wspólnoty, kilka słów do młodych skierował ks. Mateusz Czubak. Kapłan mówił o potrzebie nowej ewangelizacji i informował o związanych z nią grupach, istniejących w diecezji. Wspominał też o komisji, koordynującej wyżej wymienione działania. Prelegent zapraszał młodych do tego, by brali udział w inicjatywach ewangelizacyjnych i sami starali się być ewangelizatorami we własnych środowiskach. Na przykładzie stągwi kamiennych z Kany Galilejskiej tłumaczył, iż serce każdego człowieka jest puste. Nikt z nas nie potrafi sam z siebie kochać i przebaczać. Do tego wszystkiego uzdalnia nas jedynie Jezus. Jeśli pójdziemy za Nim jak Piotr, jeśli wypłyniemy na głębię, nasze serce nie będzie już puste; co więcej stanie się zdolne do tego, by dzielić się nim z innymi. Na koniec swojego wystąpienia ks. Mateusz zachęcał młodych: – Pomóżcie łowić ludzi a wtedy doświadczycie, że błogosławieni czystego serca, będą oglądali Boga w drugim człowieku.

Płyń pod prąd

Po gorącej modlitwie do Ducha Świętego, młodzież obejrzała pantomimę o historii zbawienia. W przedstawieniu pokazano, jak bardzo Jezus walczy o każdego człowieka. Potem było świadectwo Kasi i Tomka. Oboje dzieli się tym, jak przeżywają swoją płciowość oraz jak uczą się tego, czym jest prawdziwa kobiecość i męskość. Potem do mikrofonu podeszli s. Maria i Tomasz, przedstawiciele Ruchu Czystych Serc. Urszulanka tłumaczyła zgromadzonym, co mają robić, by wygrać miłość, życie i swoją młodość. Warunkiem niezmarnowania tych wspaniałych darów jest czyste serce. – Miłość otrzymaliśmy od Boga i mamy ją dawać innym. Nie można jej utożsamiać tylko z uczuciem, miłość to wybór i oddanie, a nie romans. To oddawanie drugiej osobie tego, co mam najlepsze, moich talentów i umiejętności. Czy wiesz, czym obdarzysz swojego przyszłego męża lub swoją żonę? – zachęcała do refleksji siostra. Podkreślała, że nasze serce miłością może napełnić tylko Jezus. Przypominała, że to właśnie On spaja związek kobiety i mężczyzny. Budowanie bez Jezusa i na skróty kończy się katastrofą.

Tomasz, który prawie trzy lata temu wstąpił w związek małżeński, mówił o tym, jak Ruch Czystych Serc pomaga mu w pracy nad własną płciowością. Tłumaczył, że teraz, dzięki niemu, inaczej patrzy na kobiety. Mężczyzna opowiadał, jak dawnej myślał i traktował płeć przeciwną. Wspominał o uwikłaniu w pornografię i nieczystość. Swój grzech oddał Jezusowi i dziś walczy o to, by jego miłość do żony była prawdziwa. – Pamiętajcie, że to bezgraniczny dar z siebie samego dla drugiej osoby i uczcie się na moich błędach – podsumował.

Spotkanie z Jezusem

Kolejnym punktem była adoracja Najświętszego Sakramentu. Podczas trwania przy Jezusie, młodzi wsłuchiwali się w medytację, opartą na ewangelicznym fragmencie o kobiecie cierpiącej na krwotok. Potem każdy z uczestników mógł podejść do ołtarza i dotknąć „szaty Jezusa”, na której umieszczona była monstrancja. W tym momencie młodzież oddawała Mu swoje życie oraz płciowość i prosiła, by Boski Lekarz uleczył ich wewnętrzne krwotoki, spowodowane przez grzech.

Po osobistej modlitwie przyszedł czas na przerwę i agapę. Młodzi posilili się bigosem i pączkami, a potem znów wrócili do kościoła. Centralnym punktem obchodów była Eucharystia, celebrowana przez ponad 30 kapłanów. Mszy św., w zastępstwie biskupa Kiernikowskiego, przewodniczył wikariusz generalny ks. prałat Piotr Sawczuk. Kazanie wygłosił ks. Wojciech Hackiewicz. W homilii mówił, że bez chrześcijaństwa, którego teraz tak wielu ludzi się wypiera, nie rozumielibyśmy jak kochać, żyć i przebaczać. Przypominał, że Kościół nie stawia na „nowoczesność” i nie idzie za modami, ale jest w swej nauce stały i pewny. On chroni te rzeczy, które nie mogą się zmienić, bo inaczej świat po prostu by oszalał. Ks. W. Hackiewicz wzywał młodych, by nie szukali i nie nastawiali się w życiu na wrażenia, ale szukali jego głębi.

Po Mszy św. uczestnicy Diecezjalnego Spotkania Młodych udali się do sali wielofunkcyjnej. Tam wysłuchali wspaniałego koncertu „Śpiewnik Papieski” w wykonaniu aktorów z Teatru Es i Chóru Miasta Siedlce. Kolejne, tak duże spotkanie młodzieży naszej diecezji odbędzie się w czerwcu w ramach Jerycha Młodych, na które już serdecznie zapraszamy!

Agnieszka Wawryniuk