Aktualności
Drodzy Czytelnicy!

Drodzy Czytelnicy!

W obliczu wielkiej, niezgłębionej tajemnicy Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa życzymy, aby Ten, który zwyciężył śmierć i wyzwolił nas z mocy zła, był nieustannie siłą w walce z grzechem i przeciwnościami.

Niech Zmartwychwstanie będące symbolem odrodzenia napełni nasze serca pokojem i pozwoli z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Błogosławionych Świąt!

Zespół Redakcyjny „Echa Katolickiego”