Aktualności
Droga musi być

Droga musi być

Od września radni z klubu „Solidarny Radzyń” dopytywali burmistrza o drogę dojazdową do Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 1. Jak twierdzili, nie spełnia ona przepisów przeciwpożarowych.

Podczas wrześniowej sesji burmistrz Witold Kowalczyk przekonywał, że wykonana koncepcja projektowa pod budowę hal targowych odbyła się zgodnie z wymogami. Radni postanowili skierować sprawę do komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, prosząc

o sprawdzenie, czy spełnione są wymagania określone w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. – Nasz wniosek wynika z faktu, że obecnie do trzykondygnacyjnego (parter i dwa piętra) budynku szkolnego, w którym zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa nr 1, do której uczęszcza 360 dzieci, Gimnazjum nr l – do którego uczęszcza 236 uczniów oraz dwóch oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Przedszkole Miejskie, do których uczęszcza 41 dzieci w wieku przedszkolnym prowadzi wyłącznie jedna droga o szerokości ok. 3,5 m, po której mogą poruszać się samochody. Dotychczas istniejące asfaltowe boisko szkolne, które było wykorzystywane jako plac manewrowy, zastąpione zostało boiskiem ze sztuczną nawierzchnią i ogrodzone siatką, co spowodowało, że wjazd na nie jest w normalnych warunkach niemożliwy – uzasadniają swoją dociekliwość radni.

Komendant wojewódzki PSP przekazał sprawę Dariuszowi Gomółce, komendantowi powiatowemu PSP w Radzyniu. W środę, 14 listopada, przeprowadzona została kontrola na terenie wyznaczonej placówki.

– W toku czynności stwierdzono usterkę polegającą na braku odpowiedniego dojazdu do obiektu usytuowanego przy ulicy Jana Pawła II 25. Na dyrektora szkoły zostanie nałożony nakaz mówiący o konieczności zapewnienia drogi przeciwpożarowej, bowiem obecny dojazd nie spełnia wymogów przeciwpożarowych – tłumaczy D. Gomółka. Jak dodaje komendant, żadne rozwiązania nie będą dyrekcji narzucane.

KN