Region
Źródło: JAG
Źródło: JAG

Drogo, coraz drożej

Choć o kryzysie mówi się już otwarcie, nie przeszkadza to wielu instytucjom w podnoszeniu cen. Drożeje gaz, prąd, woda oraz usługi.

„Wszyscy zdajemy sobie sprawę z dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej na świecie. Efekty tego dotykają dostawców usług, także operatorów sieci kablowych. Coraz wyższa inflacja oraz dynamiczny wzrost cen energii powodują konsekwencje w postaci zwiększenia kosztów prowadzenia działalności, w tym konserwacji i utrzymania sieci, jak również wzrost kosztów zatrudnienia. Ciągły wzrost cen dotyka także naszych partnerów i dostawców oferty programowej. Jesteśmy zmuszeni do uwzględnianie wszystkich tych czynników, które powodują konieczność korekty cenowej w wysokości opłat abonamentowych.” Takiej treści informację otrzymali w ostatnich dniach użytkownicy sieci kablowej Vectra. Okazuje się, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się kolejnych podwyżek.

Częste mycie…

…zwiększa zużycie wody i – co za tym idzie – wysokość rachunków. Teraz będzie jeszcze drożej, bo po niedawnych podwyżkach cen ciepła i gazu, rosną również koszty wody. Siedlecka rada miasta na ostatniej sesji zatwierdziła nowe taryfy. Teraz metr sześcienny zimnej wody będzie kosztował 2,48 zł, a ścieków – 2,96 zł (plus VAT). Także w Białej Podlaskiej kończy się okres obowiązywania starych cen. – Trwają prace nad projektem ustawy ze stawkami opłat za wodę na okres 1 kwietnia 2009 r. – 31 marca 2010 r. – mówi Rudolf Somerlik, dyrektor gabinetu prezydenta. – Przewidujemy wzrost opłat średnio o 5% – dodaje.

Dla porównania koszt wody we Włodawie to 1,64 zł/m3 netto, odprowadzanie ścieków – 4,43 netto; w gminie Parczew: 2,23 zł/m3 (woda), 3,26 zł/m3 netto (odprowadzanie ścieków). Drożej jest w Garwolinie, ponieważ tu woda kosztuje 2,49 zł/m3, a ścieki – 2,99 zł/m3 netto, a podwyżki są możliwe już w kwietniu, bo do tego czasu obowiązują aktualne ceny. Nowe stawki wprowadzono w Sokołowie Podlaskim (woda – 2,35 zł/m3 z VAT, ścieki – 2,93 zł/m3 z VAT) oraz w Węgrowie (woda – 2,92 plus VAT, ścieki – 2,50 plus VAT). Najprawdopodobniej nie wzrosną ceny w Łukowie, gdzie metr sześcienny wody kosztuje 1,76 plus VAT, a odprowadzanie ścieków 2,09 plus VAT.

Cenne ciepło

Jednak najbardziej odczuwalne są podwyżki cen gazu. W ubiegłym roku były dwie, a już od marca może zostać wprowadzona kolejna. O stawce gazu w Polsce decyduje kilka aspektów. -Gaz ziemny jest towarem i jak każdy inny produkt podlega prawom podaży i popytu – wyjaśnia biuro prasowe Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Niezależnie od stanu światowej gospodarki Polaków bardziej niż kryzys martwią rachunki, które z roku na rok są coraz wyższe. I choć listopadowa podwyżka dopiero teraz staje się odczuwalna, dostawcy gazu już myślą o kolejnej. Polskie prawo może im na to pozwolić.


 

 

3 PYTANIA 

Rafał Pazura – Biuro Prasowe PGNiG

 

Kto reguluje ceny gazu dla dostawców prywatnych?

Prawo polskie pozwala wystąpić do Urzędu Regulacji Energetyki o korektę stawek taryfowych, w przypadku gdy założenia przyjęte do kalkulacji w obowiązującej taryfie zmienią się o 5 procent (w górę lub w dół). Obowiązująca aktualnie taryfa jest ważna do końca marca 2009 r. i do tego czasu PGNiG musi przedłożyć kolejny wniosek do URE, a każdy nowy wniosek taryfowy zyskać akceptację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Rok 2008 był rokiem podwyżek…

W 2008 r. miały miejsce dwie zmiany taryfy gazowej. Pierwsza, obowiązująca od 25 kwietnia, oznaczała dla klientów indywidualnych korzystających z kuchenek gazowych (taryfa W1) średni wzrost rachunków od 3,87 do 5,01 zł miesięcznie. Użytkownicy kuchenek i podgrzewający wodę (taryfa W2) zapłacili więcej średnio od 11,92 do 15,60 zł, a właściciele średniej wielkości domów (taryfa W3) musieli liczyć się ze wzrostem opłat miesięcznych od 37,49 do 48,43 zł.

Jednak odbiorcy bardziej odczuli drugą podwyżkę?

Druga zmiana taryfy weszła w życie 1 listopada 2008 r. Dla odbiorców indywidualnych oznacza to średnio wzrost opłat od 4,2 do 6,8 procent. Osoby, które używają gazu ziemnego do gotowania, zapłacą więcej średnio o 1,24 zł miesięcznie, zaś ci którzy używają gazu do gotowania i podgrzewania wody – 5,30 zł, a rachunki za ogrzewanie wzrosną średnio o 20,73 zł. Te taryfy obowiązują do końca marca 2009 r.

JAG