Aktualności
Drogowskaz dla młodych

Drogowskaz dla młodych

Mural poświęcony 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej zakrył postsowiecką rycinę, która znajdowała się na budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu.

Dotychczasowa grafika symbolizowała rzekomą przyjaźń polsko-radziecką. Po latach postanowiono to zmienić i zastąpić ją patriotyczną, upamiętniając w ten sposób najliczniejszą polską regularną jednostkę partyzancką w czasie II wojny światowej. Nowo odsłonięty mural ma nieustannie przypominać o historii formacji, która powstała w 1944 r. w ramach planu „Burza”. Jego autorem jest Maciej Rokicki, absolwent Akademii Sztuk Pięknych, zaś inicjatorem wydarzenia gmina Kodeń oraz Towarzystwo Przyjaciół Kodnia. Środki przeznaczone na sfinansowanie tego projektu pochodziły od sponsorów.

Wiedza i pamięć
Uroczystości rozpoczęły się od apelu szkolnego, podczas którego rozstrzygnięto konkurs szkolny na temat 27 WDPAK. Uczniowie zmagali się w kategoriach wiedzy, literackiej i plastycznej. Najlepszą wiedzą o 27 WDPAK wśród klas IV-VI wykazała się Patrycja Siwagow, zaś klas VII-VIII Jarosław Jakimowicz. Zwycięzcą konkursu plastycznego „Ścieżkami historii” dla klas I-III został Norbert Falkiewicz; literackiego dla klas VI-VIII w kategorii „wiersz” – Dominika Magier, a kategorii „kartka z pamiętnika” Karolina Pawelec. Uczniowie zostali nagrodzeni książkami, które ufundował ZPO w Kodniu, oraz upominkami od IPN oraz LUM.

Kolejny etap historii
W uroczystościach odsłonięcia muralu brali udział m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Michał Mulawa, naczelnik Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN dr hab. Jacek Romanek oraz Kamil Paszkowski z Fundacji Kocham Podlasie. – Bardzo dziękuję za tę piękną patriotyczną uroczystość – mówił Jerzy Troć, wójt gminy Kodeń. – Jestem przekonany, że dzień ten przejdzie do historii Kodnia i naszej szkoły. Budowanie patriotyzmu oparte na prawdzie historycznej jest dla mnie jednym z ważniejszych wyzwań w mojej pracy samorządowej. Warto przypomnieć tu budowę pomnika niepodległości, Jarmark Sapieżyński odwołujący się do historii Sapiehów czy Bieg Tropem Wilczym. Kolejnym krokiem w tej działalności jest ten mural, który będzie drogowskazem dla młodego pokolenia – podkreślił.

JAG