Aktualności
Drożej za śmieci

Drożej za śmieci

Od nowego roku mieszkańcy gminy Siedlce zapłacą drożej zarówno za śmieci segregowane, jak i niesegregowane. - Podwyżka jest konieczna - tłumaczył podczas sesji wójt.

Nie było w tym temacie jednomyślności, jednak ostatecznie uchwałę przyjęto większością głosów. Włodarz Henryk Brodowski tłumaczył konieczność wprowadzenia podwyżek wysokimi kosztami całego systemu „śmieciowego”. – Dotychczas naliczane opłaty – 5,5 zł za śmieci segregowane i 13 zł za niesegregowane – nie pokrywały w całości kosztów tego systemu. W związku z tym musieliśmy zwiększyć plan wydatków w budżecie o 83 tys. zł, by pokryć zadłużenie w tym zakresie – wyjaśnił H. Brodowski, dodając: – Nowa ustawa o utrzymaniu czystości nie tylko w zdecydowanej większości przypadków zniwelowała tworzenie dzikich wysypisk śmieciowych (właściciele lasów czy nieruchomości są bardziej czujni, bo za odpady podrzucone przez kogoś na ich posesje muszą zapłacić z własnej kieszeni), ale i uregulowała same płatności. Zarządzenie mówi bowiem jasno, że koszty muszą się bilansować. A zatem odpłatność za odbiór i utylizację odpadów ma być poniesiona przez ich dostawcę, czyli poszczególnych mieszkańców. Nie ma takiej możliwości, by choć w części pokrywać koszty systemu śmieciowego z budżetu gminy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana w taki sam sposób, jak dotychczas: stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz nowej stawki. Za odpady segregowane będzie to 7 zł, zaś ci, którzy zdecydują się na nieselektywny sposób oddawania śmieci, zapłacą 16 zł.

– Ku zadowoleniu wszystkich sytuacja czystości i porządku w gminie znacząco się poprawiła. A nowe kwoty za odpady i tak są niższe niż np. w mieście Siedlce – pocieszał włodarz.

GU