Aktualności
Droższe śmieci

Droższe śmieci

O 10 zł wzrasta kwota, jaką od 1 kwietnia będą musieli zapłacić mieszkańcy gminy Wilga za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi -odbiór śmierci segregowanych wzrośnie z 12 do 22 zł.

Gospodarstwa, w których znajdują się kompostowniki, obejmie bonifikata w wysokości 2 zł od każdej osoby. Mieszkańcy gminy, którzy nie wywiążą się z obowiązku segregacji odpadów, będą musieli zapłacić za wywóz odpadów aż 88 zł. Zmianie ulega także sposób naliczania tzw. podatku śmieciowego na terenach rekreacyjnych. Dotychczas opłata wynosiła 30 lub 50 zł od gospodarstwa. Od kwietnia właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w których śmieci będą segregowane, zapłacą zryczałtowana stawkę w wysokości 169 zł za rok. W przeciwnym wypadku kwota wzrośnie do 676 zł.

MLS