Diecezja
Źródło: XJO
Źródło: XJO

Duch daje życie

W dniach 31 maja - 1 czerwca bp Zbigniew Kiernikowski wizytował parafię św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim.

Pasterza diecezji powitała w imieniu wszystkich parafian rodzina wielopokoleniowa: dziadkowie, rodzice i dzieci. Następnie proboszcz, ks. kan. Józef Brzozowski, przedstawił stan parafii. Podkreślił wierność mieszkańców Międzyrzeca Kościołowi katolickiemu. Zauważył też, że niepokój duszpasterzy budzi wyjeżdżanie parafian do pracy za granicę, co rozbija spójność rodziny, oraz osoby żyjące w konkubinacie, których pewna ilość znajduje się na terenie parafii. Radością z kolei napełnia fakt, że nie ma praktycznie rodzin, które oddawałyby rodziców do domów spokojnej starości. Praca w ramach programu „Chrzest w życiu i misji Kościoła” odbywa się przy zaangażowaniu wszystkich grup w parafii. Ks. kan. Brzozowski złożył także hołd swoim wielkim poprzednikom, wspominając szczególnie osobę ks. prałata Michała Domańskiego.

Od 1937 r. w parafii owocnie pracują siostry Opatrzności Bożej. Posługę wikariuszy pełnią księża: Krzysztof Niestieruk, Arkadiusz Markowski i Jerzy Olędzki.

W słowie wstępnym, witającym parafian, bp Kiernikowski podkreślił opozycję mentalności świata wobec myślenia człowieka wierzącego. Odpowiedzią staje się zaufanie Chrystusowi przez wierność Kościołowi. Dobro człowieka przewodniczy wszystkim celom działań Kościoła. W mentalności świata jest zysk, który wiąże się jednocześnie z biedą, krzywdą drugiego. Człowiek ufający Chrystusowi, poprzestający na tym, co konieczne, ograniczający siebie, będzie miał wszystkie potrzebne dobra, których nam na ziemi wystarczy.

Podczas homilii pasterz Kościoła siedleckiego podkreślił, że dokonuje się w Kościele kontynuacja dzieła życia. Niemniej człowiek grzeszy, sięgając po własne poznanie dobra i zła. A Duch Święty prowadzi do Bożej koncepcji: dawać swoje życie i w ten sposób nie grzeszyć. Pokój Chrystusowy, bogactwo życia, połączone z tchnieniem Ducha Świętego, to odejście od zabiegania od siebie. Jezus jest Panem – do takiego wołania uzdalnia nas Duch Święty.

Podczas spotkania z wiernymi po Eucharystii ks. biskup przypomniał podstawowe prawdy orędzia chrześcijańskiego, kerygmat, który wciąż powinien być głoszony. Dotyka on największego problemu człowieka – śmierci, której mamy spojrzeć w twarz z Chrystusem.

Po południu ordynariusz spotkał się z przedstawicielami wspólnot i grup działających w parafii. Plan wizytacji przewidywał także odwiedzenie jednej z rodzin. Biskupa gościli młodzi małżonkowie wychowujący czworo dzieci. Na uwagę zasługują słowa wypowiedziane przez matkę rodziny, że 2 lata temu zrozumiała, jak wielką wartością jest wychowanie dzieci i dlatego zrezygnowała z pracy, by całkowicie poświęcić się temu zadaniu.

Drugiego dnia wizytacji bp Kiernikowski odwiedził Urząd Miasta i spotkał się z Radą Miasta. Radni wykorzystali możliwość spotkania z ordynariuszem diecezji do zadawania pytań. Ich przedmiotem były głównie sprawy społeczne i wychowawcze. Żywy dialog, jaki się wywiązał, sprawił, iż spotkanie minęło błyskawicznie. Biskup odwiedził także szkołę, gdzie spotkał się z nauczycielami i uczniami. Na zakończenie wizytacji rozmawiał również z każdym księdzem pracującym w wizytowanej parafii.

ks. Jarosław Oponowicz