Diecezja
Duch Święty - Duchem mocy i świadectwa

Duch Święty – Duchem mocy i świadectwa

Wśród propozycji, jakimi Kościół próbuje pozyskać młodych ludzi, Światowe Dni Młodzieży jawią się jako forma nie tylko atrakcyjna, ale też potrzebna.

– Zgodnie z życzeniem Jana Pawła II, w tym roku spotkamy się po raz 23. – o Światowych Dniach Młodzieży obchodzonych na terenie diecezji mówi duszpasterz młodzieży ks. Krzysztof Skwierczyński. Tegorocznemu spotkaniu przyświecać będzie werset zaczerpnięty z Dziejów Apostolskich: „niech Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie jego moc i staniecie się Jego świadkami”.

W diecezji siedleckiej ŚDM obejmują 2 dni – weekend 15 i 16 marca. W sobotę spotkania odbędą się w rejonach: siedleckim, bialskim, łukowskim oraz garwolińskim. Każdy z nich pracuje nad indywidualnym programem, w ramach którego odbywać się będą: katechezy, wspólna modlitwa, jak również koncerty. – A wszystko skoncentrowane wokół hasła: „Duch Święty – Duchem mocy i świadectwa” – wyjaśnia ks. K. Skwierczyński.

16 marca młodzi przyjadą do Siedlec. Niedzielne obchody zainauguruje spotkanie w kościele pw. Ducha Świętego. O 10.00 nastąpi zawiązanie wspólnoty. Następnie wysłuchać będzie można katechezy o. Kazimierza Tyberskiego, od 14 lat kapelana więzienia w Iławie. Po niej sformowana zostanie procesja i rozpocznie się liturgia poświęcenia palm, której przewodniczyć ma ordynariusz diecezji. Z kościoła uczestnicy procesji przejdą ulicami Siedlec do katedry. Około 13.00 rozpocznie się tu Eucharystia młodych pod przewodnictwem bp Henryk Tomasik. Przewidziany jest też czas na dawanie świadectw.

– W 2007 r. w spotkaniach uczestniczyło mniej więcej 2 tys. osób, w tym roku spodziewamy się podobnej liczby uczestników – potwierdza diecezjalny duszpasterz młodzieży. Nie kryje przy tym nadziei na więcej i zapowiada, że, jeśli tak się stanie, dla każdego znajdzie się miejsce.

WA