Diecezja
Źródło: WAJ
Źródło: WAJ

Duchowni w mundurach

Po raz pierwszy w historii dęblińskiej „Szkoły Orląt” żołnierskie ślubowanie składało 18 duchownych, którzy stanowić będą rezerwy kapelanów wojskowych dla powstających jednostek wojskowych.

W piątkowy poranek, 20 czerwca, na placu przed Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie ustawiły się pododdziały wojskowe. 18 duchownych z 11 polskich diecezji składało przysięgę wojskową. – Ze wszech miar w tradycji polskiej wojskowości, jest to uroczystość szczególna. Przysięga nawiązuje do najświetniejszych cnót żołnierskich, jakimi jest dochowanie wierności słowom od wieków widniejącym na żołnierskich sztandarach: „Bóg Honor Ojczyzna”. Dochowanie wierności wypowiadanym słowom zawsze było wyrazem honoru, inspiracją bohaterstwa, ofiarnością i poświęcenia – mówił gen. dr Jan Rajchel, komendant Szkoły. W przysiędze uczestniczyli przedstawiciele władz dęblińskiej szkoły „Orląt”, Ordynariatu Polowego WP, samorządu Dęblina, dowódcy pobliskich jednostek wojskowych, księża, bracia zakonni, rodziny i przyjaciele przyszłych kapelanów wojska. Z naszej diecezji siedleckiej przysięgę składali księża: Jan Pietrucha, Maciej Liszko, Sławomir Bylina, a drohiczyńskiej Paweł Grzeszak i Sebastian Karwowski.

Po zakończeniu szkolenia i otrzymaniu stopnia podporucznika Wojska Polskiego odbywający szkolenie księża stanowić będą rezerwę kadrową w korpusie osobowym duszpasterstwa dla nowo formowanych jednostek. Przysięgę na sztandar złożyło 8 wyróżnionych podchorążych. – Dzisiejsza uroczystość jest bardzo doniosła i może nawet trochę wyciska łzy z oczu. Jest inna niż wszystkie dotychczasowe przysięgi, w których uczestniczyłem – przyznał kanclerz Kurii Polowej ks. komandor Leon Szop.

Kurs oficerski szkolenia rezerw, prowadzony na wypadek wybuchu wojny, trwa od 9 czerwca do 11 lipca w WSOSP w Dęblinie. Jego celem jest przygotowanie kapłanów do pełnienia funkcji kapelanów WP w stopniu podporucznika. Takie szkolenia odbywają się jednocześnie w 3 miejscach w Polsce: Dęblinie, Wrocławiu i Gdyni. Każdy z uczestników szkolenia przechodzi doskonalenie teoretyczne i praktyczne w zakresie znajomości i funkcjonowania sił zbrojnych na terenie kraju jak i strukturach NATO. Liczne wykłady teoretyczne obejmują wiedzę z zakresu wojskowości (m.in.: taktyka, logistyka i terenoznawstwo). Zajęcia praktyczne mają na celu usystematyzowanie zdobytej wiedzy teoretycznej oraz umiejętne wcielenie jej podczas wykonywania podstawowych zadań bojowych. Przyszli kapelani przygotowują się też do spełnienia posługi duszpasterskiej. Według wskazań Ordynariatu Polowego WP i pod okiem ks. dr. płk. Tadeusza Bieńka, proboszcza parafii wojskowej pw. Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie, księża uczestniczą w życiu parafii i oraz poszerzają wiedzę związaną z życiem duchowym. – Czas kursu oficerskiego jest doskonałą okazją do zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń, a także realizacji nowych wyzwań i pogłębienia zainteresowań. Można wzmocnić własnego ciało i ducha – powiedział ks. pchor. Sławomir Bylina.

Od 12 do 28 lipca księża-żołnierze odbywać będą praktyki duszpasterskie w parafiach wojskowych na terenie całego kraju.

Waldemar Jaroń