Rozmaitości
Źródło: WWW.CZESTOCHOWA
Źródło: WWW.CZESTOCHOWA

Duchowo i materialnie

Hasłem obchodów Dnia Papieskiego były słowa: ,,Jan Paweł II - wychowawca młodych". W całym kraju modlono się o beatyfikację Papieża-Polaka, odbywały się poświęcone mu sympozja, dyskusje, wystawy, koncerty, konkursy i zawody sportowe. W parafiach zbierano ofiary na fundusz stypendialny Fundacji ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Ważnym elementem Dnia Papieskiego jest jego wymiar duchowy. Z tej racji w wielu miastach celebrowano uroczystą Eucharystię, odbywały się także spotkania modlitewne.

Wśród inicjatyw upamiętniających Jana Pawła II w Polsce niezwykłe rozmiary osiągnęło mające powstać w Krakowie Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się”, umiejscowione w sąsiedztwie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, na terenie po dawnych Zakładach Sodowych Solvay, gdzie podczas okupacji pracował Karol Wojtyła. Centrum ma być gotowe w 2013 roku. Najważniejszym jego miejscem będzie świątynia usytuowana na placu Jana Pawła II. Po obu jej stronach wzniesione zostaną: Muzeum Jana Pawła, Instytut jego imienia, centrum konferencyjne i centrum szkolenia wolontariatu.

12 października kard. Dziwisz odsłonił i poświęcił pomnik Jana Pawła II na placu przed katedrą na Wawelu. Nowy pomnik Jana Pawła II został też odsłonięty w Częstochowie. Monument stanął w miejscu, gdzie w 1979 r., podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, Jan Paweł II spotkał się z mieszkańcami miasta. Pomnik składa się z ogromnego Krzyża dotykającego krótszym ramieniem ziemi, tworzącego rodzaj bramy, pod którą będą mogli przejść wkraczający do miasta pielgrzymi. Jan Paweł II przedstawiony jest jako postać utrudzona, z wysiłkiem podnosząca głowę i wskazująca ten krzyż.

W przeddzień Dnia Papieskiego rozdawane są nagrody TOTUS, przyznawane przez Fundację ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W tym roku wśród nagrodzonych znalazł się prof. Andrzej Szczeklik, wybitny lekarz, naukowiec i eseista, który otrzymał nagrodę TOTUS w kategorii ,,Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”. W kategorii ,,Promocja Człowieka, Praca Charytatywna oraz Edukacyjno-Wychowawcza” za wytrwałą i skuteczną pracę dla obrony godności człowieka uhonorowano s. Annę Barchan. Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie Piotr Dardziński został tegorocznym laureatem nagrody TOTUS w kategorii ,,Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”. Specjalną nagrodę im. Biskupa Jana Chrapka przyznawaną mediom otrzymał zespół Redakcji Programów Katolickich TVP.

Dzień Papieski tradycyjnie już jest też czasem zbiórki na rzecz stypendiów Fundacji ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla zdolnej, ubogiej młodzieży. Obecnie Fundacja pomaga ponad 2 tys. młodych z 39 diecezji. W tym roku przed kościołami w całym kraju kwestowało ok. 100 tys. wolontariuszy.

KAI