Region
UwS
UwS

Dumni z historii

Maraton wykładów, piknik naukowy, uroczyste posiedzenie senatu oraz biegi sportowe - tak świętowano 55-lecie Uniwersytetu w Siedlcach.

Mszę św. w intencji społeczności akademickiej, która została odprawiona w siedleckiej katedrze we wtorek 14 maja, sprawował bp Kazimierz Gurda. - Więź z Jezusem, umacniana przez Ducha Świętego, otwiera przed każdym człowiekiem nieznane dotąd horyzonty pięknego, mądrego, szczęśliwego i zwieńczonego zmartwychwstaniem życia - mówił, podkreślając, że głoszenie Bożej prawdy nie zależy od postawy świata, ale od nakazu, który zostawił swoim uczniom Jezus Chrystus.

Habilitacje i nie tylko

Z kolei w środę 15 maja odbyło się uroczyste posiedzenie senatu uczelni. Przybyli na nie m.in. przedstawiciele władz miasta oraz zaprzyjaźnionych instytucji, a także absolwenci. Ceremonię otworzył rektor Uniwersytetu w Siedlcach prof. Mirosław Minkina, który przypomniał historię uczelni i wyraził nadzieję na dalszy rozwój. Podczas sesji odbyły się promocje doktorskie i habilitacyjne oraz wręczenia odznaczeń. Medale za zasługi dla siedleckiej uczelni otrzymali: prof. Robert Gałązkowski z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, dr hab. Piotr Leszczyński – dyrektor Centrum Symulacji Medycznych Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, prof. Pavel Findura – prorektor ds. komunikacji i praktyk ze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze oraz prof. Bernard Wiśniewski – członek Rady Doskonałości Naukowej. Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczono: dr hab. Annie Charucie z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, dr Agacie Fijałkowskiej-Mroczek z Wydziału Nauk Społecznych, dr Agnieszce Mazek z Wydziału Nauk Humanistycznych, prof. Kryspinowi Miturze z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, dr. hab. Jackowi Sosnowskiemu z Wydziału Nauk Rolniczych, dr. Bartłomiejowi Suchodolskiemu z Wydziału Nauk Społecznych, dr. Marcinowi Sutrykowi z Wydział Nauk Humanistycznych i dr. hab. Stanisławowi Topolewskiemu z Wydziału Nauk Społecznych.

Za wybitne osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2023/2024 stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego wyróżniono Martynę Krzyżanowską – studentkę pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Nagrodę im. prof. Lesława Szczerby dla najlepszego studenta otrzymali: Klaudia Jędral (ratownictwo medyczne), Zuzanna Tokajuk (logopedia), Katarzyna Chabrowska (bezpieczeństwo narodowe), Mateusz Olizaruk (rolnictwo) oraz Mateusz Szykuć (chemia).

 

Pokazali dorobek

Ciekawą inicjatywą był 55-godzinny maraton wykładów, który przygotowały wszystkie wydziały uczelni. Stał się on okazją do zaprezentowania dorobku naukowego uczelni, a także popularyzowania wiedzy wśród mieszkańców regionu. Słuchacze mogli dowiedzieć się m.in., czym jest dieta planetarna, jakie są dylematy planowania przestrzennego, po co nam biznesplan, czego od życia może chcieć kura, dlaczego kreatywność to kompetencja przyszłości czy jakie są metody widzenia komputerowego. – To przeżycie duchowe, intelektualne, ale również okazja do innego spojrzenia na otaczający nas świat, samego siebie – podkreślał założenia inicjatywy rektor M. Minkina.

Podobna idea przyświecała piknikowi naukowemu, który odbył się 18 maja przy budynkach Instytutu Humanistycznego. Okazało się, że nauka może być świetną zabawą, a z pozoru trudne zagadnienia da się przedstawić w sposób łatwy i zrozumiały nawet dla laików. Wykładowcy oraz studenci UwS pokazywali, czego uczą się na co dzień, jaką wiedzę można zdobyć na uczelni i dlaczego warto kształcić się w jej murach. A ponieważ UwS od lat stawia także na rozwój sportowy, jedną z propozycji świętowania była trzecia edycja Akademickiej Dychy, czyli biegów na dystansie 10 km, za których organizacją stoją uczelnia oraz Grupa Biegaczy Skórzec Biega, NoWi Siedlce, Siedlecki Klub Sportowy Feniks, Triathlon Siedlce Club, Yulo Run Team Siedlce.

JAG