Region
Źródło: WAJ
Źródło: WAJ

Dwa ratusze i hala sportowa

Na terenie powiatu powstają obiekty użyteczności publicznej. Największą z inwestycji jest budowa garwolińskiego starostwa, ale pod względem powierzchni nie ustępują jej przedsięwzięcia w Żelechowie i Górznie, których zakończenie przewiduje się w przyszłym roku.

Budowa siedziby starostwa to koszt ponad 23,3 mln zł brutto. Inwestycja jest konieczną ze względu chociażby na obecną lokalizację wydziałów starostwa w kilku oddalonych od siebie miejscach. Historia budowy budynku sięga 2004 r. Wtedy to zakupiono działkę od władz Garwolina o pow. ok. 80 arów.

W 2009 r., w wyniku postępowania konkursowego wykonywanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, wybrana firma wykonała dokumentację techniczną, następnie uzyskano pozwolenie na budowę. Wartość kosztorysowa z 2009 r. wynosiła brutto 26,3 mln zł. Potem wykonywany był drugi kosztorys i cena uległa zmianie. Na początku września wykonawca wszedł na plac budowy, a zakończenie stanu surowego przewidziano na koniec przyszłego roku.

– Budynek będzie miał jedną podziemną kondygnację i trzy naziemne w tzw. skrzydłach bocznych oraz czwartą – w części centralnej. W obiekcie znajdą się wszystkie wydziały i jednostki organizacyjne powiatu, w tym: Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Zarząd Dróg i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Przewidziano także miejsce na filię banku, punkt gastronomiczny i pomieszczenia dla organizacji pozarządowych – mówi Urszula Zadrożna, wicestarosta powiatu. Finansowanie budowy odbywa się ze środków własnych powiatu.

Magistrat już za rok

W Żelechowie przez dziesięć lat czyniono kroki, by popadający w ruinę zabytkowy ratusz odbudować. Od kilku miesięcy prace idą pełną parą i niebawem obiekt pokryty zostanie dachówką koloru pomarańczowego. – Oprócz prac budowlanych na kolejnych kondygnacjach budynku, na niższych wykonana została instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna. Myślimy już o sprawach wykończeniowych, wybieramy rodzaj oświetlenia, czyli żyrandole i lampy. Po wykonaniu pokrycia dachowego wykonawca przystąpi do tynkowania ścian wewnątrz budynku – informuje burmistrz Mirosława Miszkurka. – Niestety, ze względu na wcześniejsze zamieszanie termin zrealizowania inwestycji do końca roku raczej nie będzie przez wykonawcę dotrzymany. Budowa trochę się przeciągnie, ale jeśli będzie realizowana w obecnym tempie, myślę, że opóźnienie nie będzie zbyt długie – dodaje M. Miszkurka. Według ostrożnych ocen oficjalne oddanie do użytku nowej siedziby władz miasta Żelechowa, która mieścić się będzie w zrewitalizowanym ratuszu, planuje się na początku drugiego kwartału przyszłego roku.

W Górznie stawiają na sport

Koszt budowy hali sportowej w Górznie to 7 mln zł, co stanowi niemal połowę wydatków budżetowych gminy. Będzie to największy tego typu obiekt sportowy w powiecie garwolińskim. Prawdopodobnie stanie się areną rozgrywek rangi nie tylko powiatowej. – Realizujemy, jak na nasze możliwości, bardzo wielką inwestycję, którą rozpoczęliśmy w kwietniu tego roku – mówi Waldemar Sabak, wójt gminy. – Jestem bardzo zadowolony z tempa prac – dodaje. Termin zakończenia ważnego dla władz gminy zadania przewidziano na czwarty kwartał przyszłego roku.

Waldemar Jaroń