Aktualności
Dyrektor szkoły musi zapłacić surową karę

Dyrektor szkoły musi zapłacić surową karę

Burmistrz miasta nałożył na dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte administracyjną karę pieniężną w wysokości 10,3 tys. zł za dewastację zieleni. Decyzja jest ostateczna i podlega wykonaniu.

Przypomnijmy, że na przełomie
2013/14 roku na terenie placówki drastycznie zredukowano korony 22
drzew w granicach od 90 do 100%, a rosnący przed wejściem do
budynku modrzew pozbawiono wszystkich gałęzi. Oszpecone zostały też
klony srebrzyste, dęby czerwone, jesiony pensylwańskie, jesiony
wyniosłe i modrzewie europejskie. Wszystkie bardzo dorodne, bo w
obwodzie miały od 50 do 173 cm, a ich wiek przekraczał dziesięć
lat. Decyzją z 26 marca 2014 r. burmistrz Garwolina wymierzył
dyrektor ZSP nr 1 administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad
1,4 mln zł. Wykonanie odroczono na trzy lata, licząc, że niektóre
korony drzew zachowają żywotność.

Po trzech latach dendrolog określił
jako „martwy” stan zdrowotny pięciu drzew, w tym modrzewi
europejskich, klonu zwyczajnego i jarzębu pospolitego. Pozostałe 17
drzew uznano jako „w pełni żywotne”. Dlatego nałożoną karę w kwocie
1,1 mln zł burmistrz umorzył. Za pięć obumarłych drzew placówka
musiała „uiścić niezwłocznie i przekazać na rachunek bankowy Miasta
Garwolina” karę w wysokości 244,5 tys. zł.

Władze placówki składały odwołania,
po których zapadały kolejne decyzje. Ostatnia z 30 maja tego roku
dotyczy umorzenia ZS nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie
administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 1,4 mln zł oraz
obniżenia jej z 70,5 tys. zł do 10,3 tys. zł. I właśnie to
rozstrzygnięcie Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy.
Należność podlega egzekucji.

Waldemar Jaroń