Aktualności
Dyżury leśników

Dyżury leśników

Od stycznia bialskie starostwo sprawuje, poprzez własne służby, nadzór nad lasami niestanowiącymi własności skarbu państwa.

W związku z tym w poszczególnych gminach raz w tygodniu dyżur pełnią leśnicy, którzy będą m.in. przyjmować wnioski o cechowanie i wycinkę drzew oraz legalizować – poprzez odpowiednie oznakowanie i nadanie numeracji – pozyskane w terenie drewno. W Kodniu, w urzędzie gminy, leśnik dyżuruje w każdy czwartek, natomiast w gminie Tuczna – w poniedziałki (od 10.00 do 12.00).

MLS