Aktualności
Dzieci znów korzystają ze świetlic

Dzieci znów korzystają ze świetlic

Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Bp. I. Świrskiego 57 i Profilaktyczno-Wychowawczej przy ul. Floriańskiej 3, prowadzonych w Siedlcach przez Caritas Diecezji Siedleckiej, została wznowiona.

Dzieci wróciły do placówek 4 stycznia, ale biorąc udział w zajęciach, muszą stosować się do obostrzeń epidemiologicznych.

Decyzja wojewody mazowieckiego z dn. 17 grudnia 2020 r. cieszy z pewnością nie tylko młodsze i starsze dzieci, ale również ich rodziców/opiekunów. W placówkach mają zapewnioną opiekę wychowawców, posiłek (podwieczorek) i możliwość korzystania z pomocy w nauce, ale również z gier i zabaw. Świetlice są do ich dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00, jednak dzieci – z uwagi na obostrzenia – podzielone są na dwie grupy, które przychodzą do placówek turami (co drugi tydzień). Każda z placówek przygotowana jest na przyjęcie 30-osobowej grupy dzieci w wieku szkolnym (7-16 lat).

Caritas diecezjalna prowadzi również Świetlicę Socjoterapeutyczną w Parczewie przy ul. Kościelnej 53, jednak zarządzeniem wojewody lubelskiego do 17 stycznia pracuje ona z dziećmi zdalnie.

Więcej informacji: Anna Matuszewska, manager działu ds. dzieci i młodzieży Caritas Diecezji Siedleckiej, tel. 780-061-313.

Anna Nowińska