Diecezja
Źródło: XMCZ
Źródło: XMCZ

Dziękczynienie za 80 lat

W niedzielę, 1 września, uroczysty ingres do kościoła rozpoczął wizytację kanoniczną biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rozkopaczewie.

Podczas wizytacji biskup wygłosił dwie katechezy oraz dwie homilie. Spotkał się z parafianami, księżmi z dekanatu parczewskiego, radą parafialną, uczniami i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej, a także odwiedził jedną z rodzin.

Ufając Bożej Opatrzności, damy radę

Po powitaniu pasterza diecezji przez parafian ks. Wiesław Nestoruk przedstawił parafię. Przypomniał, że miejscowość ta należała w przeszłości do parafii Ostrów Lubelski. Na miejscu obecnego kościoła była mała kapliczka, do której raz w miesiącu przyjeżdżał ksiądz z Ostrowa, aby sprawować Eucharystię. Tak było do roku 1930, kiedy to potężny huragan spustoszył dużą część Rozkopaczewa i zniszczył kaplicę. Dodatkowo pojawili się na tych terenach agitatorzy kościoła narodowego. Jak podają kroniki, większość mieszkańców Rozkopaczewa i Wólki Starej przeszło na polskokatolicyzm. Przy Kościele Chrystusowym pozostało tylko 400 na ponad 1000 ówczesnych rozkopaczewian. Ta garstka katolików postanowiła odbudować kaplicę.

12 kwietnia 1933 r. przybył do Rozkopaczewa pierwszy proboszcz ks. Julian Borkowski. Zamieszkał u okolicznych gospodarzy, a pierwsze Eucharystie sprawowane były pod gołym niebem. Niebawem przystąpiono do odbudowy świątyni. W ołtarzu umieszczono obraz patronki – św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W 1936 r. wzniesiono plebanię. Czasy wojny i okres powojenny były trudnym etapem w życiu parafii. Dochodziło do tego, że brat podnosił rękę na brata.

Od początku istnienia parafii Rozkopaczew posługiwało już 18 proboszczów. Ks. W. Nestoruk wspomniał postać nieżyjącego już ks. Ryszarda Iwaniuka. Ks. Ryszard wraz z parafianami podjął się w 1986 r. niezwykle trudnego zadania budowy nowego kościoła. Władze ówczesne nie dały pozwolenia na wybudowanie nowej świątyni, ale pozwoliły na remont starej. Obudowano więc istniejący kościół murami nowego, a potem szybko rozebrano stary i wyniesiono przez główne drzwi.

Ksiądz proboszcz podkreślił, że dziś miejsca dawnych budowniczych świątyni zajęli ich synowie i córki. I to oni wzięli w swoje ręce odpowiedzialność za współczesne dzieje wspólnoty i tej ziemi. We współpracę z parafią zaangażowani są strażacy czuwający z poświęceniem nad bezpieczeństwem. Bardzo dobrze układa się też współpraca ze szkołą, jak również grupą folklorystyczną Rozkopaczewianki. Wielkim dobrem parafii są także gromadzące się na modlitwę panie z Legionu Maryi. Proboszcz podkreślił ponadto oddanie rady duszpasterskiej i ekonomicznej.

Ks. W. Nestoruk przybliżył też to, co udało mu się zdziałać w ciągu półtora roku pobytu w parafii, m.in.: sprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II, stworzenie strony internetowej parafii, remont plebanii, zbudowanie nowej głównej bramy do kościoła, remont i wymiana drzwi w kościele. – Dużo dobrego dzieje się pośród nas i za to Bogu dziękujemy. Ale i wiele jeszcze przed nami. Martwi mnie fakt, że wielu lekceważy sobie obecność na niedzielnej Eucharystii. Smutne jest, że mamy w parafii niesakramentalne związki. Przeraża skala alkoholizmu, bolą tragiczne jego skutki. Także gospodarczo czeka nas wiele pracy. Ale ufając Bożej Opatrzności, damy radę – podkreślił.

Nowa jakość relacji między wierzącymi

Na zakończenie ksiądz proboszcz dodał: – Ekscelencjo, czytając Dzieje Apostolskie, widzimy, czym dla pierwszych gmin chrześcijańskich były odwiedziny Piotra, Pawła czy innych apostołów. To dobrze, że stanąłeś dziś pośród nas. Chcemy doświadczyć tego, co Bóg chce przez twoją posługę pośród nas zdziałać. Pokaż nam drogę do Niego. Powiedz nam, jak wielka jest Jego miłość, która zrodziła się przez Jego krzyż. Dziękuj wraz z nami za 80 lat naszej parafii. Ciesz się razem z nami dobrodziejstwem naszego powszedniego chleba, za który dziś chcemy Bogu szczególnie dziękować. I nakarm nas Bożym słowem i chlebem w Eucharystii. Pokaż nam, jak dobry i piękny jest Bóg.

W katechezie do parafian biskup zwrócił uwagę na nową jakość relacji, jakie powstają między wierzącymi. – Jezus przychodzi do nas, by uzdolnić nas do miłości nieprzyjaciół i przyjmowania tego wszystkiego, co jest przeciwko nam. Kościół to zgromadzenie ludzi, którzy uznają, że są grzesznikami i wchodzą na drogę nawrócenia. Jeśli wierzymy w Chrystusa, oznacza to dla nas, że w swoim życiu kierujemy się Jego logiką. Ci, którzy poznali, że dzięki Chrystusowi mogą przyjąć zło, cierpienie i niesprawiedliwość, przeżywają prawdziwą jedność i są znakiem jedności dla świata – mówił.

Po zakończonej katechezie rozpoczęła się Eucharystia. – Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa – mówił w homilii biskup siedlecki. – Zniszczenie korzeni zła – dokonane w Jezusie Chrystusie – może dokonać się i dokonuje się dla każdego, kto zechce w sakramencie chrztu, czyli we wszczepieniu człowieka w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Syna Człowieczego. To lekarstwo jest w nas, ochrzczonych. Pozostaje jednak zawsze pytanie, na ile poddaję się działaniu tego lekarstwa i na ile wchodzę we właściwe relacje i proporcje życia w organizmie, którym jest Kościół – nauczał pasterz Kościoła siedleckiego.

Ważnym momentem wizytacji było spotkanie pasterza diecezji z uczniami i nauczycielami SP w Rozkopaczewie. Dostojnego gościa powitała Anna Czubacka, dyrektor placówki. W pierwszej części spotkania uczniowie zaprezentowali program artystyczny, w którym przypomnieli najważniejsze wydarzenia z życia bł. Jana Pawła II. W drugiej części biskup wygłosił katechezę na temat właściwego przeżywania liturgii.

Po spotkaniu z radą parafialną biskup przewodniczył Eucharystii, podczas której dziękował Bogu za 80 lat istnienia parafii w Rozkopaczewie. Wizytację zakończyło spotkanie z księżmi z dekanatu parczewskiego oraz wizyta u jednej z rodzin.

ks. Mateusz Czubak