Aktualności
Dziękując Ojcu Świętemu

Dziękując Ojcu Świętemu

Miejskie uroczystości związane z kanonizacją Jana Pawła II odbędą się pod hasłem: „Biała Podlaska dziękuje Ojcu Świętemu”. Obchody rozpoczną się już 26 kwietnia wieczornymi czuwaniami we wszystkich bialskich parafiach.

 Punktem kulminacyjnym będzie Msza św. odpustowo-dziękczynna odprawiona 27 kwietnia, o 15.00, w sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Po Eucharystii odbędzie się koncert Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „Sonata” im. Bogumiła Łepeckiego. O 18.00 z sanktuarium pod pomnik papieża wzniesiony obok kościoła pw. św. Anny wyruszy uroczysta procesja. Jej trasa będzie wiodła ul. Kard. S. Wyszyńskiego, Alejami Jana Pawła II i ul. Narutowicza. Po 20.00 rozpocznie się montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum nr 6 oraz studentów Państwowej Szkoły Wyższej. Ostatnim oficjalnym punktem programu ma być Apel Jasnogórski. Po nim przyjdzie czas na osobistą modlitwę i dziękczynienie.

AWAW