Diecezja
Źródło: FOTO ZARZYCKI
Źródło: FOTO ZARZYCKI

Dziękujemy!

W poniedziałek, 26 października w katedrze siedleckiej pod przewodnictwem nowo mianowanego biskupa radomskiego Henryka Tomasika odbyła się dziękczynna Eucharystia, w czasie której biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski, licznie zgromadzeni kapłani, siostry zakonne i wierni świeccy dziękowali Bogu za dar kapłańskiej i biskupiej posługi dostojnego nominata.

Mimo że Eucharystia sprawowana była w dzień powszedni, przybyło na nią około 130 kapłanów z całej diecezji, siostry zakonne oraz liczni świeccy. Odpowiadając na odczytany w niedzielę w kościołach całej diecezji apel biskupa siedleckiego, z wielu parafii wierni przybyli w grupach zorganizowanych wraz ze swymi duszpasterzami.

Homilię wygłosił bp Zbigniew Kiernikowski. Wyraził on wdzięczność bp. Tomasikowi za siedemnastoletnią posługę biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej i życzył, aby Duch Jezusa Chrystusa prowadził go dalej i umacniał w służbie Kościołowi radomskiemu.

Odwołując się do zawołania biskupiego bp. Tomasika: „Adveniat Regnum Tuum”, biskup siedlecki zaznaczył, że Królestwo Boże urzeczywistnia się tam, gdzie jest Duch wolności. Ten Duch pozwala nam mówić: „święć się imię Twoje, bądź wola Twoja, przyjdź Królestwo Twoje”. Kard. Stefan Wyszyński o tych słowach pisał: „Pamiętajmy, że usposobienie człowieka Bożego, który dobrze zrozumiał wołanie: «Przyjdź Królestwo Twoje» – to miłość, życzliwość i dobroć; to ustąpienie miejsca drugiemu człowiekowi i działanie zawsze na jego korzyść; to ciche «na palcach» stąpanie wokół swego bliźniego; to panowanie, przez pokorę, na kolanach przy naszych braciach…”. Dlatego patrząc na życie i posługę bp. Henryka Tomasika, śmiało można powiedzieć, że właściwie odczytał słowa Chrystusa Pana.

Na zakończenie Eucharystii podziękowania i gratulacje w imieniu kapłanów złożył nowo mianowanemu biskupowi radomskiemu ks. prałat Mieczysław Głowacki. Swe wzruszające i bardzo osobiste wystąpienie rozpoczął od przywołania treści podania, w którym młody maturzysta z Łukowa, Henryk Tomasik, prosił przed laty o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Mówca przypomniał także poszczególne etapy pracy kapłańskiej bp. Tomasika, odnosząc się w szczególności do nominacji i sakry biskupiej, przyjętej przezeń w Rzymie z rąk Jana Pawła II. Odwołał się także do pytania, które dostojny konsekrator zadał w czasie sakry: „Czy chcesz budować Kościół Chrystusowy?” i przypomniał, że bp Henryk na to pytanie odpowiedział twierdząco swym życiem i 17 latami posługi biskupa pomocniczego w diecezji. Wyraził także w imieniu wszystkich kapłanów radość z nominowania bp. Tomasika na biskupa radomskiego, choć – jak zaznaczył – radość ta zmieszana jest z żalem, gdyż oznacza dla wszystkich diecezjan pożegnanie z dostojnym nominatem. Na zakończenie wręczył mu pastorał i pierścień biskupi, dar siedleckich prezbiterów.

Następnie wyrazy wdzięczności złożyli przedstawiciele Duszpasterstwa Akademickiego, Domowego Kościoła oraz Wojciech Kudelski, prezydent Siedlec. Podziękował on bp. Henrykowi Tomasikowi m.in. za ofiarną pracę przy beatyfikacji Męczenników Podlaskich, jak również za pomoc w zorganizowaniu wizyty Jana Pawła II w Siedlcach.

Głos zabrał także bp Zbigniew Kiernikowski, który jeszcze raz podziękował bp. Henrykowi za lata współpracy w diecezji siedleckiej i polecił jego osobę modlitwom wszystkich diecezjan.

Przed udzieleniem błogosławieństwa, bp Henryk Tomasik podziękował biskupowi siedleckiemu Zbigniewowi Kiernikowskiemu za zaproszenie diecezjan do katedry siedleckiej na uroczystą Eucharystię z racji swojego przejścia do diecezji radomskiej. Skierował też słowa wdzięczności do wszystkich, którzy uczestniczyli w kształtowaniu jego życia i kapłaństwa, jak również wszystkim, z którymi dane mu było współpracować. – Ze szczególnym wzruszeniem będę wspominał duszpasterstwo akademickie – zaznaczył. Na zakończenie poprosił o modlitwę, by mógł całym swym życiem jak najlepiej wypełnić słowa: „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Ze względów organizacyjnych w katedrze mogli przemówić tylko nieliczni przedstawiciele różnych stanów diecezji. Wszyscy pozostali mogli osobiście pogratulować nowo mianowanemu biskupowi radomskiemu podczas agapy w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim. Zaś wszyscy obecni w katedrze wyrazili swą wdzięczność i szacunek dla osoby bp. Henryka rzęsistymi oklaskami, które rozlegały się kilkakrotnie w trakcie przemówień i podziękowań. 

KS. MATEUSZ CZUBAK

(xaa)