Diecezja
Źródło: XMCZ
Źródło: XMCZ

Dzielić się opłatkiem i radością

W okresie przedświątecznym wiele instytucji, grup i wspólnot spotykało się, aby przełamać się opłatkiem i złożyć świąteczne życzenia. Częstym gościem podczas tych spotkań był biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski.

20 grudnia

W czwartek, 20 grudnia, ksiądz biskup uczestniczył w świątecznym spotkaniu w noclegowni dla bezdomnych przy ul. Południowej w Siedlcach. Organizatorem spotkania był Stefan Matwiejczyk – prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w rejonie siedleckim. Składając bożonarodzeniowe życzenia bezdomnym oraz pracownikom placówki, bp Kiernikowski zwrócił uwagę, że Jezus Chrystus wszedł w naszą historię, też stał się ubogim i bezdomnym, szukającym domu w łonie Maryi. Tym, co nas łączy, jest gotowość wyjścia ku drugiemu człowiekowi, otwarcie czasem skromnych progów, „kieszeni” czy też serc po to, aby doświadczyć spotkania. – W Roku Wiary ważne jest to, aby w tych trudnych okolicznościach odnaleźć sens życia – mówił biskup.

Po odczytaniu Ewangelii przez ks. kan. Janusza Wolskiego, wszyscy zebrani łamali się opłatkiem, przekazywali sobie serdeczne życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz śpiewali kolędy. W tym roku w noclegowni zatrzymało się ponad 660 osób, co ukazuje, jak wiele jest potrzebujących wokół nas. Siedlecka noclegownia ma 45 miejsc. Dyżur w noclegowni jest całodobowy.

Tego samego dnia biskup siedlecki był jednym z honorowych gości na spotkaniu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana Kofoeda w Siedlcach.

Również 20 grudnia bp Z. Kiernikowski dzielił się opłatkiem z pracownikami Urzędu Miasta Siedlce. W trakcie spotkania siedleccy harcerze przekazali na ręce prezydenta Wojciecha Kudelskiego Betlejemskie Światło Pokoju.

22 grudnia

W sobotę, 22 grudnia, biskup siedlecki dzielił się opłatkiem z moderatorami, księżmi profesorami, zaproszonymi gośćmi, klerykami, pracownikami świeckimi i mieszkańcami Wyższego Seminarium Duchownego. Po odśpiewaniu kolędy „Wśród nocnej ciszy”, została proklamowana Ewangelia o narodzeniu Pana Jezusa.

Tradycyjnie świąteczne życzenia księdzu biskupowi, wszystkim moderatorom, profesorom, zgromadzonym księżom, zaproszonym gościom i pracownikom świeckim siedleckiej Alma Mater przekazał senior alumnów Kamil Duszek.

W słowie pasterskim skierowanym do zgromadzonych bp Kiernikowski podkreślił, że Jezus przychodzi do nas, byśmy odkryli, że Bóg ma w nas upodobanie. – Bóg stał się człowiekiem, by wyprowadzić człowieka z sytuacji zniewolenia samym sobą i uczynić narzędziem pokoju. Niech zbliżające się święta Bożego Narodzenia pomogą wam odkrywać upodobanie Boga. Zanieście tego ducha do waszych rodzin i waszych parafii, byśmy jako wspólnota diecezjalna byli zanurzeni w tajemnicy Bożej obecności – mówił. Następnie dzielił się opłatkiem z moderatorami, księżmi profesorami, siostrami albertynkami, zaproszonymi gośćmi, pracownikami świeckimi WSD oraz klerykami. Przy stole zastawionym wigilijnymi potrawami rozbrzmiewał śpiew kolęd.

24 grudnia

Przed południem, w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim w Siedlcach zgromadzili się prezbiterzy z terenu diecezji siedleckiej oraz księża pracujący w instytucjach diecezjalnych, aby wspólnie ze swym biskupem przełamać się opłatkiem i przekazać sobie życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Po odczytaniu Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa przez ks. prałata Piotra Sawczuka – wikariusza generalnego, świąteczne życzenia złożył ks. kan. Marek Paluszkiewicz – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego. Przypomniał, że 11 października rozpoczęliśmy w Kościele Rok Wiary. Zwrócił uwagę na szczególny wymiar spotkania, w którym wspólnota prezbiterów diecezji gromadzi się wokół swego biskupa. – Jest to doskonała okazja do wyrażenia – obok życzeń – podziękowań naszemu księdzu biskupowi, który przewodzi nam na drodze wiary – podkreślił. Jako szczególne motywy podziękowania wymienił m.in. nieustanne głoszenie Dobrej Nowiny – uzdalniającej nas do złączenia swego życia z Chrystusem oraz ciągłego umierania i życia wraz z Nim – oraz katechezy z naszego diecezjalnego programu „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Mówca nawiązał również do trwającego II Synodu Diecezji Siedleckiej. Podkreślił, że jest on wielką szansą na pogłębienie naszej chrześcijańskiej tożsamości. Stwarza też niepowtarzalną okazję do postawienia wielu ważnych pytań dotyczących naszej wiary i chrześcijańskiego życia oraz zaprasza, aby w świetle Ewangelii znaleźć na nie właściwą odpowiedź.

W życzeniach, skierowanych pod adresem pasterza diecezji ks. kan. Paluszkiewicz powiedział m.in.: – Życzymy więc księdzu biskupowi odwagi w mężnym głoszeniu Ewangelii pośród tego świata, który coraz częściej wrogo jest do niej nastawiony; życzymy wytrwałości, aby księdzu biskupowi „nie słabły ręce” przy pracy w winnicy Pańskiej i wypełnianiu woli Bożej; życzymy niezachwianej wiary, że Bóg jest naszą mocą, że jest pośród nas w swoim słowie, w celebrowanej liturgii oraz we wspólnocie Kościoła – zaznaczył. Obecnym kapłanom życzył, aby czas Bożego Narodzenia rozbudził w nich na nowo zapał i gorliwość w posłudze duszpasterskiej. – Niech Ten, który z miłości do nas stał się człowiekiem, obdarzy was łaską żywej wiary i niezachwianej nadziei – mówił ks. kan. M. Paluszkiewicz.

W słowie pasterskim skierowanym do prezbiterów biskup siedlecki podkreślił, że Bóg ma upodobanie w człowieku. – W trudnych i niezrozumiałych doświadczeniach, dzięki Ewangelii możemy odkrywać, że Pan Bóg ma w nas upodobanie. Być świadomym tego, że Pan ma we mnie upodobanie, to stale oddawać siebie. Tego wam życzę, abyście odkrywali upodobanie Boga i stawali się sługami Jego Tajemnicy – mówił. Ponadto zachęcił duszpasterzy do aktywnego włączenia się w program „Chrzest w życiu i misji Kościoła” oraz pracę synodalną. Następnie pobłogosławił opłatek i dzielił się nim z kapłanami, przekazując im serdeczne życzenia na święta Bożego Narodzenia. Wigilijna agapa i wspólne kolędowanie zakończyły spotkanie.

O 15.00 biskup siedlecki dzielił się opłatkiem z księżmi emerytami. W imieniu mieszkańców domu świąteczne życzenia przekazał pasterzowi diecezji ks. kan. Mirosław Semeniuk. W słowie pasterskim ksiądz biskup podkreślił, że nowonarodzone Dziecię przychodzi do nas, by otworzyć nam nową drogę życia. – Bóg tak bardzo upodobał sobie człowieka, że stał się jednym z nas i pokazał nam, jak żyć w śmiertelnym ludzkim ciele. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę, by obecność Jezusa, który przychodzi służyć z niskości człowiekowi, przemieniała nasze życie – mówił. Następnie, po proklamacji Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa, pobłogosławił opłatki i składał każdemu z księży serdeczne życzenia. Kapłani mogli swobodnie porozmawiać ze swoim biskupem, siedząc przy wigilijnym stole i spożywając potrawy przygotowane przez siostry albertynki.

Tego samego dnia, po południu, bp Kiernikowski odwiedził mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Stawami” w Siedlcach. Składając życzenia, powiedział: – Jezus Chrystus przychodzi do nas, aby naszemu ułomnemu życiu nadać sens. On staje się człowiekiem i prowadzi nas do Boga Ojca. Słowa życzeń kieruję szczególnie do tych, którzy doświadczają trudności i cierpienia, a także do tych, którzy w tym domu posługują. Niech czas świąt Bożego Narodzenia będzie dla nas wszystkich błogosławiony.

Również 24 grudnia, po południu, w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim biskup siedlecki spotkał się na wieczerzy wigilijnej z osobami, które chciały ten szczególny dzień przeżyć z pasterzem diecezji.

Spotkanie rozpoczął dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej – ks. Marek Bieńkowski. Po wprowadzeniu nastąpił śpiew kolędy, wysłuchanie fragmentu Ewangelii św. Łukasza oraz wspólna modlitwa. Ksiądz biskup, nawiązując do przeczytanej perykopy ewangelicznej, ukazał wartość ludzkiego życia, szczególnie w relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. – Usłyszeliśmy Ewangelię – Dobrą Nowinę – mówił. Chrystus wam się narodził, tak brzmi nowina ogłoszona przez aniołów do każdego człowieka, który ją usłyszy. Zauważył też, że Pan Bóg upodobał sobie człowieka, dotknął go i po to przyszedł. Jeśli w to wierzymy, łatwiej jest nam przeżywać nawet trudne doświadczenia. – Tego wszystkim życzę, abyśmy tego wieczoru nabrali otuchy, mieli w sobie więcej nadziei. Nawet to życie trudne, „pokrzywione” ma sens, ma wartość. Dlatego warto żyć, spotykać się z drugim człowiekiem, warto rozmawiać. Niech tajemnica Jezusa Chrystusa, właśnie w taki sposób przenika nasze życie – powiedział pasterz diecezji siedleckiej.

Następnie wszyscy składali sobie życzenia i łamali się opłatkiem. Wieczerzy wigilijnej towarzyszył śpiew kolęd oraz akompaniament muzyczny, któremu przewodził Rodzinny Zespół Kolędowy z Łodzi.

Ks. Mateusz Czubak/ Ks. Michał Chromiński

ks. Mateusz Czubak