Rozmaitości
Źródło: PIXABAY
Źródło: PIXABAY

Dziki na celowniku

Blisko 35 tys. osób rozpoczęło na terenie całego kraju inwentaryzację dzików - informuje resort środowiska. Liczenie ma związek z doniesieniami o przypadkach występowania afrykańskiego pomoru świń.

Ministerstwo na swojej stronie internetowej wyjaśnia, że akcja trwa już w kilku regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych. Zgodnie z decyzją dyrektora generalnego LP, liczenie dzików odbywa się w tym samym okresie we wszystkich nadleśnictwach jednej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Liczenie odbywa się na co najmniej 10% powierzchni leśnej nadleśnictw oraz na wybranych fragmentach upraw kukurydzy i innych siedlisk chętnie zajmowanych przez te zwierzęta jesienią - wyjaśniono.

W inwentaryzację zaangażowanych jest blisko 35 tys. osób: pracowników LP, resortu rolnictwa, ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji oraz członków Polskiego Związku Łowieckiego.

Według szacunków myśliwych, na terenach leśnych żyje obecnie ok. 230 tys. dzików. Ministerstwo zwraca jednak uwagę, że po okresie wiosenno-letnim ich liczba może być znacznie wyższa. „Obecnie dziki w ciągu roku wyprowadzają nawet po trzy mioty (jeszcze kilka lat temu był to jeden miot), a w każdym jest po kilka warchlaków. Ma to związek ze wzrostem powierzchni upraw kukurydzy, która stała się podstawą diety zwierząt. Zwierzęta coraz częściej wychodzą z lasów czy wiejskich terenów i szukają miejsca w miastach” – zaznaczono.

Ministerstwo dodaje, że oprócz dzików w ostatnich latach wzrosła też liczebność zwierzyny płowej. W ciągu ostatnich pięciu, sześciu lat liczba saren zwiększyła się o ponad 100 tys. sztuk (z 750 tys. do 860 tys.). Wzrosła też liczba jeleni – ze 160 tys. do ponad 180 tys. osobników.

HAH