Region
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Ekologiczna energia

Na terenie gminy Radzyń Podlaski powstanie farma wiatrowa.

Inicjatywa zbudowania ekologicznej elektrowni wyszła od inwestorów zajmujących się przedsięwzięciami w tym zakresie. – Wstępne pomiary natężeń, kierunku oraz siły wiatru na terenie gminy pokazały, że takie inwestycje mogą być u nas opłacalne, stąd zainteresowanie  – wyjaśnia Mirosław Kałuski, wójt gminy Radzyń Podlaski. Inwestycja ma być zakończona w ciągu dwóch lat. – To jest oczywiście wariant optymistyczny, jeśli tylko po drodze nie pojawią się przeszkody natury formalnej i prawnej – dodaje.

Koszt wybudowania pojedynczej elektrowni wiatrowej, czyli mówiąc potocznie jednego wiatraka, to kwota około 3 mln euro. – Na tym etapie trudno jest mówić, ile takich instalacji powstanie na naszym terenie. Jednak z pewnością liczba obiektów będzie oscylować w granicach 20-30 – wyjaśnia Kałuski. Na ilość wiatraków, jak zauważa wójt, wpływają bowiem wymogi dotyczące ich rozmieszczenia. Aby inwestycja mogła się rozpocząć, musi być umieszczona w planie zagospodarowania przestrzennego, a inwestor powinien podpisać umowy z właścicielami kilkudziesięciohektarowego terenu. – Grunt leży w granicach administracyjnych gminy, ale należy do prywatnych właścicieli – wyjaśnia Kałuski. Do gminy, jak informuje, trafi jedynie podatek od budowli. Jednak najważniejszą korzyścią, co podkreśla wójt, jest produkcja taniej, odnawialnej energii. Wyprodukowany tą metodą prąd musi być zgodnie z przepisami sprzedany do Polskich Sieci Elektroenergetycznych, które zajmują się jego dystrybucją.

Kinga Ochnio