Aktualności
Ekspresówka coraz bliżej

Ekspresówka coraz bliżej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła złożone przez potencjalnych wykonawców oferty na zaprojektowanie i budowę dwóch kolejnych odcinków drogi S19.

Chodzi o liczący 22 km fragment ekspresówki od końca obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego do Radzynia Podlaskiego oraz o 18-kilometrowy odcinek z Radzynia Podlaskiego do początku obwodnicy Kocka. Zaprojektowaniem i budową pierwszej z dróg zainteresowanych jest ośmiu wykonawców. Na realizację inwestycji GDDKiA przeznaczyła 645,5 mln zł. Z kolei o budowę drogi z Radzynia Podlaskiego do Kocka, na którą w budżecie inwestora zabezpieczono 783,6 mln zł, zabiega siedem firm. Po przeanalizowaniu przez komisję konkursową wszystkich złożonych ofert i wyłonieniu zwycięzców na początku przyszłego roku zostaną podpisane umowy z wykonawcami robót. Obydwa zadania będą realizowane w systemie „Projektuj i buduj”, co oznacza, że do wykonawców będzie należało m.in. zaprojektowanie trasy, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi oraz uzyskanie pozwolenia na jej użytkowanie. Inwestycje mają powstać w ciągu 36 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych) od chwili podpisania umów.

MLS