Region
Źródło: KL
Źródło: KL

ELMO z hossą

- Chcemy idealnie wpasować się w potrzeby rynku, aby w regonie i w całym kraju świadczyć profesjonalne usługi w zakresie infrastruktury inżynieryjnej - mówił Zdzisław Sawicki o koncepcji rozwoju ELMO S.A., spółki, która startuje na Giełdę Papierów Wartościowych.

Od chwili powstania ELMO sukcesywnie rozbudowuje obszar działania, który obejmuje branże: elektroenergetyczną, telekomunikacyjną, metalową oraz budownictwo drogowe. – Najbliższym celem jest optymalne powiększenie grupy kapitałowej ELMO, aby uczestniczyć w najistotniejszych kontraktach dotyczących rozwoju infrastruktury, związanego z mistrzostwami Europy w 2012 r. – podkreślał Z. Sawicki, twórca strategii rozwoju firmy, podczas konferencji prasowej 6 maja. Emisja akcji, z których oczekiwane wpływy netto w zależności od uzyskanej ceny wyniosą od 36.155 do 44.978 zł, ma pozwolić na szybszy przełom w rozwoju firmy i pozyskanie kapitału na wzmocnienie jej potencjału. Planowane jest przejęcie 2-3 firm z branży budownictwa drogowego oraz uzupełnianie oferty usług energetycznych o obszar wysokich napięć. – Poza rozwojem poprzez akwizycje nadal zamierzamy aktywnie uczestniczyć w rozwoju organicznym – zapowiedział Sawicki.

Dobrą kondycję Spółki, która na każdym poziomie pomiaru zysku osiąga dodatnie wyniki finansowe, potwierdzają dane za ubiegłe lata, prezentowane przez wiceprezesa Zarządu Janusza Oleksiuka. Szacunkowy wynik przychodu netto za 2007 r. wynosi 86 mln zł.

Prezentując zamierzenia Spółki, prezes Zarządu Antoni Józwowicz, zwrócił uwagę na jej atuty. – Przewagę zapewnia nam unikalny model biznesowy, dzięki któremu możemy składać inwestorom oferty wielobranżowe. Mamy z czym walczyć na rynku – zapewnił, wymieniając kolejno: możliwość dywersyfikacji działalności, doświadczenie, innowacyjność oraz stabilną kadrę i nowoczesne wyposażenie. Przekonywał też, że nie zabraknie pracy w żadnym z obszarów działania. Perspektywiczny pod tym względem jest zarówno rynek energetyczny, zamortyzowany pod względem majątku w 90%, jak i telekomunikacyjny – w związku z rozwojem sieci internetowej. Duże szanse stwarza dla firmy takiej jak ELMO także budownictwo drogowo-mostowe i modernizacja głównych szlaków kolejowych oraz infrastruktury okołokolejowej.

Przyjmując gratulacje i życzenia od prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego Z. Sawicki przyznał, że za rozwojem ELMO idzie tworzenie kolejnych miejsc pracy dla mieszkańców Siedlec i okolic oraz możliwość wspierania wielu przedsięwzięć. – Człowiek urzeczywistnia siebie, o ile potrafi być darem dla innych. Będziemy przyczyniać się do tego, by obszar ubóstwa był w naszym regionie coraz mniejszy – zapewnił.

KL