Rozmowy
Źródło: KADR Z FILMU
Źródło: KADR Z FILMU "PASJA"

Eucharystia jest cudem Bożej dobroci

Zbliża się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. To dobra okazja, aby przybliżyć niektóre treści związane z tajemnicą obecności zmartwychwstałego Chrystusa w Najświętszej Eucharystii.

Tak, to bardzo dobra okazja. Z tym, że kiedy chcemy mówić o Najświętszej Eucharystii, musimy pamiętać, że jest ona wielką Tajemnicą Wiary. Chrystus zechciał nam jednak udostępnić jej istotne treści.

Postawmy więc pytanie na sposób katechizmowy: Co to jest Eucharystia?

Odpowiedź na to pytanie dał sam Chrystus. Jest ona zawarta w Ewangelii św. Jana, u synoptyków, a także u św. Pawła, w jego I Liście do Koryntian. Warto pokrótce przypomnieć te treści. Jezus powiedział: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”. „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”. „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie”.

To trudna nauka…

Bardzo trudna. Tak zresztą ocenili ją niektórzy słuchacze i zdecydowali się odejść.

A co na to apostołowie?

Oni też nic nie zrozumieli z tego, co mówił Jezus. Uwierzyli jednak w to, co On powiedział. ...

GU

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł