Diecezja
Źródło: XMCZ
Źródło: XMCZ

Ewangelia uczy nas zwyciężać

W środę, 8 maja, w Zespole Szkół w Zbuczynie pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego odbył się V Diecezjalny Zjazd Rodziny Szkół im. bł. Jana Pawła II.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele placówek oświatowo-wychowawczych noszących imię Papieża Polaka, zaproszeni goście oraz proboszcz zbuczyńskiej parafii św. Stanisława BM i Aniołów Stróżów ks. dziekan Stanisław Chodźko.

Pierwsza część uroczystości odbyła się w szkole, gdzie uczestników zjazdu powitała dyrektor

Jolanta Szcząchor, a uczniowie placówki zaprezentowali program artystyczny pt. „Nie lękajcie się!”. Po występach przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia, które wygłosili m.in. poseł PSL Krzysztof Borkowski, przewodnicząca Społecznej Rady Rodziny Szkół im. bł. Jana Pawła II Małgorzata Szostek oraz wójt gminy Zbuczyn Tomasz Hapunowicz.

Następnie uczestnicy zjazdu przeszli do kościoła parafialnego, gdzie uczestniczyli w Mszy św. Sumie odpustowej przewodniczył bp Z. Kiernikowski. W homilii pasterz Kościoła siedleckiego mówił o współczesnych zagrożeniach człowieka, a także podkreślał potrzebę inicjacji chrześcijańskiej. – Jezus jest Dobrym Pasterzem, bo oddał swoje życie za owce. Ta prawda spełniła się zarówno w życiu św. Stanisława, jak i bł. Jana Pawła II. Wiedzieli bowiem, że są na posłudze dynamicznej jedności i komunii, czyli na posłudze odtwarzania obrazu Boga w ludziach – nauczał biskup. – Św. Paweł, żegnając się ze starszymi w Milecie, wypowiedział znamienne słowa: „Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów”. Przewrotna nauka to taka, która nie jest zgodna z Ewangelią. Człowiek, który uwierzył przewrotnej nauce, chce za wszelką cenę osiągnąć sukces, szuka łatwego zysku i ziemskiej pomyślności. W ten sposób daje się jednak łatwo skorumpować, wchodzi na drogę kłamstwa oraz hołduje licznym bogom, podporządkowując im swoje życie i pragnąc je zaspokoić i wypełnić. To wszystko pokazuje, że mamy kryzys człowieka. Kiedy dzisiaj wpatrujemy się w św. Stanisława i przeżywamy Diecezjalny Zjazd Rodziny Szkół im. bł. Jana Pawła II, musimy stawiać sobie pytanie – czy nas interesuje perspektywa Ewangelii, czy też dajemy się zwodzić bogowi tego świata, który proponuje nam łatwe rozwiązania i fałszywe sukcesy. To właśnie Ewangelia uczy nas zwyciężać w prawdzie. Odnosimy zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował, a nie dzięki sobie. Obwieszczanie tej prawdy jest konieczne w procesie wychowania młodego pokolenia. Natomiast rozbujała wolność, prowadząca do swawoli, jest klęską człowieka. Trzeba nam wszystkim – szczególnie osobom odpowiedzialnym za wychowanie – pochylać się nad człowiekiem, by był przeniknięty tajemnicą Jezusa Chrystusa, by przygotować go na przeciwności, by nie dał się oślepić bożkom tego świata, lecz postępował w świetle Ewangelii. To dzięki Ewangelii odkrywamy, że Jezus umarł, zmartwychwstał i żyje – podkreślał pasterz Kościoła siedleckiego.

V Diecezjalny Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II połączony z odpustem parafialnym w Zbuczynie zakończyła wspólna agapa.

ks. Mateusz Czubak