Aktualności
Fachowi pracownicy

Fachowi pracownicy

Na co dzień wspierają osoby bezrobotne w reintegracji społecznej i zawodowej, aby zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Obecnie realizują projekt pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”.

Mowa o Centrum Integracji Społecznej prowadzonym w Siedlcach przez Caritas Diecezji Siedleckiej.
– Nasz projekt „CIS-owianki i CIS-ownicy to fachowi pracownicy” jest ofertą wspólną Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach prowadzonego przez Caritas Diecezji Siedleckiej oraz Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas, a partnerami oferentów są: Fundacja Leny Grochowskiej z Siedlec, Prezydent Miasta Siedlce, Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach oraz lokalne ośrodki pomocy społecznej. Jest to dla nas ogromna radość – zdobyliśmy maksymalną liczbę punktów i tym samym 150 tys. zł dofinansowania – mówi Agata Ługowska, kierownik CIS. 
Projekt wygrał w kategorii Priorytet II. Ścieżki reintegracji w konkursie zorganizowanym przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Jest skierowany do mieszkańców powiatu siedleckiego.
Przedsięwzięcie to strzał w dziesiątkę – przeciągająca się sytuacja epidemiologiczna w kraju, izolacja, ograniczenie kontaktów, nauka zdalna dzieci czy utrata pracy potęguje bowiem wiele dysfunkcji, a wydłużający się okres bezczynności zawodowej powoduje rozmycie kwalifikacji i umiejętności, co obniża prawdopodobieństwo zalezienia zatrudnienia.
Zdobyte w konkursie dofinansowanie pozwoli zrealizować wiele działań, a wśród nich: 1) rekrutację nowych uczestników (12 osób) do 7 sekcji zawodowych: ślusarsko-spawalniczej, remontowo-porządkowej, krawiecko-szwalniczej, florystyczno-ogrodniczej, opiekuna osób starszych, gastronomicznej oraz administracyjno-biurowej; 2) fachową reintegrację społeczną: wsparcie pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa, instruktora zawodu i „fachowe” formy zajęć: treningi interpersonalne i intrapersonalne, Ryneczek Pracy, Akademię Dobrego Rodzica, problematykę uzależnień, problematykę niepełnosprawności, wycieczkę reintegracyjną; 3) fachową reintegrację zawodową; 4) fachowe praktyki zawodowe; 5) fachową ścieżkę od CIS do przedsiębiorstwa społecznego: poradnictwo indywidualne i grupowe (psycholog, prawnik), Akademię kultury, czyli kino, muzeum, kosmetyczka, fryzjer, kursy zawodowe (kurs i egzamin na prawo jazdy kat. B).
– Dzięki udziałowy w projekcie, poprzez zatrudnienie socjalne, uczestnicy mogą usamodzielnić się ekonomicznie i stać się fachowcami zarówno w życiu zawodowym, jaki i społecznym, rodzinnym (poprzez prawidłowe wypełnianie swoich ról) – podsumowuje A. Ługowska.


Kontakt: Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach ul. Budowlana 1, tel. 509-588-093, www.cissiedlce.pl oraz Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas, ul. Budowlana 1, tel. 577-544-655, www.spodzielniacaritassiedlce.pl.

AW