Rozmaitości
Źródło: ARCH.
Źródło: ARCH.

Festiwal w przedbiegach

Rozpoczęły się już prace nad koncepcją programu kolejnego Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbędzie się w dniach 18-21 października w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym.

Będzie to już XIV edycja cyklicznej naukowej imprezy, która od lat organizowana jest właśnie w październiku. Dobrze znają ją nie tylko studenci siedleckich uczelni, którzy stanowią część odbiorców wykładów i prezentacji zaplanowanych w ramach festiwalu – ale też włączają się w organizację. Tą – niezmiennie od 14 lat zajmuje się dr Ryszard Kowalski z Instytutu Biologii na Wydziale Przyrodniczym UPH. Już teraz, na pół roku przed festiwalem, zachęca do współpracy wszystkich odczuwających potrzebę popularyzacji wiedzy i doceniających festiwalową formę jej przekazu. Można zaproponować własny wykład, prezentację, ćwiczenia, wystawę, zgłosić wykładowcę bądź, osoby, które mogą poświęcić trochę swojego czasu na prace organizacyjne, sponsorów imprezy lub honorowych patronów. Mile widziane są również życzliwe uwagi oraz propozycje dotyczących organizacji festiwalu.

– Zapraszam do współpracy programowej i organizacyjnej szkoły wyższe, instytuty naukowe, muzea, biblioteki, archiwa, media informacyjne – także spoza Siedlec – z ciekawymi tematami przygotowanymi w formie wykładów, warsztatów czy wystaw. Jesteśmy też otwarci na propozycje szkół wszystkich szczebli, które mają ochotę zaprezentować ćwiczenia, pokazy i wystawy przygotowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli. Festiwal jest też znakomitą okazją dla nadleśnictw; instytucji związanych z promocją kultury i sztuki oraz realizujących cele z zakresu edukacji lub wspierających działania edukacyjne, jak też wszystkich osób, które mają coś ciekawego do powiedzenia i uważają, że festiwal nauki jest dobrą formą do upowszechnienia tej wiedzy – mówi dr R. Kowalski, zaznaczając, że założenia do programu, w których będą określone podstawowe bloki tematyczne, powinny być określone nie później niż do 5 maja.


3 PYTANIA

 

Podczas tegorocznej edycji FNiS już po raz dziesiąty wręczone zostaną Medale Polskiej Niezapominajki…

Medal ustanowiony został przez przyrodników, a honorowane są nim osoby i instytucje pracujące społecznie na rzecz przyrody. Niebieski niepozorny kwiatek urósł do rangi symbolu skupiającego ludzi wokół ważnych spraw związanych z ochroną przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa. Z niebieskimi kwiatkami wiążemy obecnie nadzieję na pomyślną ewolucję, a może nawet rewolucję w świadomości ekologicznej społeczeństwa, a niezapominajkowy program edukacyjny jest już z powodzeniem realizowany we wszystkich zakątkach Polski.

Kto ma prawo zgłoszenia kandydatów?

Wnioskodawcą może być indywidualna osoba, urząd, organizacja społeczna czy instytucja. Dodam, że wnioski składane na piśmie rozpatruje kapituła medalu, pracująca pod honorowym przewodnictwem prof. dr hab. Anny Stańczykowskiej-Piotrowskiej. Laureaci zapraszani są na Festiwal Nauki i Sztuki, gdzie w miłej oprawie i w obecności osób pełniących ważne funkcje społeczne otrzymują medal i pamiątkowy dyplom. Od 2005 r. kapituła medalu rozpatruje także wyjątkowo wnioski dotyczące osób zmarłych.

Co musi zawierać wniosek?

Powinien być krótki i zawierać syntetyczny opis ochroniarskich dokonań kandydata, wynikających z pracy społecznej, a nie z wykonywanego zawodu. Należy także dodać dokładny adres kandydata, jak też numer telefonu lub adres poczty elektronicznej i podstawowe informacje umożliwiające kontakt z wnioskodawcą. Zgłoszenia należy składać do 1 września, kierując na adres: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Biologii, ul. Bolesława Prusa 12, 08-110 Siedlce, lub rkow@uph.edu.pl. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 602688622 i na stronie internetowej www.festiwal.uph.edu.pl.

KL