Aktualności
Finansowo niezależni

Finansowo niezależni

Gmina miejska Radzyń Podlaski zajęła drugie miejsce w województwie lubelskim i 181 w Polsce w rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, który ocenia finansową samodzielność.

W zestawieniu przedstawiono dane obrazujące stosunek nakładów własnych do środków finansowych pochodzących z zewnątrz w budżetach w 2015 r.

Według prof. Eugeniusza Sobczaka, jednego z twórców rankingu, im niższy jest wskaźnik, tym większe uzależnienie jednostki samorządu od państwa, koniunktury gospodarczej czy poziomu bezrobocia. W Polsce większość gmin opiera swoje plany finansowe na subwencjach i dotacjach. Wysoką samodzielnością odznacza się tylko 87 samorządów.

– Nasze miejsce świadczy o tym, że Radzyń Podlaski odzyskał pełną płynność finansową, a relacje między wydatkami a dochodami zostały zrównoważone, co zakładałem w kampanii wyborczej – mówi burmistrza Jerzy Rębek. – Równowagę budżetową i wysoki stopień samodzielności finansowej osiągnęliśmy przez szereg działań naprawczych, które niekiedy łączyły się z wyrzeczeniami – dodaje, podkreślając, iż osiągnięty rezultat to dowód na wiarygodność finansową miasta. Przekłada się to na fakt, iż samorząd będzie stać na środki stanowiące wkład własny w staraniach o dotacje na inwestycje.

– Chcę podkreślić, że do tego sukcesu przyczynili się swoją pracą pracownicy urzędu miasta i jednostek organizacyjnych. To dla mnie zaszczyt i przyjemność, iż mogę stać na czele tego zespołu – zaznacza burmistrz. – Ten wynik stanowi jednocześnie odpowiedź dla kwestionujących słuszność podejmowanych działań – stwierdza. 

KN