Region
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Finansowy zastrzyk dla samorządów

Prawie 121 mln zł trafi do samorządów na terenie powiatu siedleckiego w ramach drugiej edycji rządowego funduszu Polski Ład.

Program inwestycji strategicznych ma być impulsem rozwojowym dla polskich samorządów i Polski lokalnej. Promesy na środki finansowe na ręce przedstawicieli gmin i miast z terenu powiatów siedleckiego przekazali 6 czerwca w siedzibie siedleckiego starostwa wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, posłowie Krzysztof Tchórzewski i Daniel Milewski oraz wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Nasz region pięknieje z każdym dniem, a lokalni samorządowcy bardzo dbają o swoje gminy. Każda inwestycja zrealizowana na terenie samorządu, który coś otrzymał, ubogaca także powiat - zaznaczył Karol Tchórzewski, starosta siedlecki. - Chcę również podkreślić, że wszystkie gminy powiatu siedleckiego otrzymały łącznie prawie 121 mln zł, więc jest to duży zastrzyk gotówki i na pewno wiele tu zmieni się na lepsze - dodał starosta.

W. Kraska podkreślił, że na ten dzień czekali wszyscy samorządowcy. – Takich pieniędzy samorządowcy od wielu lat nie otrzymywali – zwrócił uwagę wiceminister. – Trafiają one do waszych mieszkańców i są przez was dobrze wykorzystywane. Na rynku zachodzą pewne perturbacje, ale wasza aktywność sprawi, że pieniądze jak najszybciej zostaną zagospodarowane i w waszych gminach pojawią się nowe inwestycje.

 

Nie rząd decyduje

Na potrzebę rządowego programu, który ma na celu zrównanie poziomu życia ludzi w mieście i na wsi, zwracał uwagę poseł K. Tchórzewski. – Dążymy do tego, żeby ktoś, kto przykładowo mieszka 10 km od Siedlec, nie musiał przenosić się do miasta, żeby żyć w lepszych warunkach. Chodzi o dostęp do infrastruktury typu kanalizacja, gaz. Już widzimy, że część mieszkańców miasta przenosi się do gminy. Dlatego środki z Polskiego Ładu przyznawane są w taki sposób, że strona rządowa nie decyduje o niczym poza kwotą. To wy, samorządowcy, rozstrzygacie, na jakie inwestycje składacie wnioski: wodociąg, stację uzdatniania wody, oczyszczalnię ścieków, drogę czy szkołę. Życzę państwu, żebyście trafnie ogłosili przetargi z dobrym przewidywaniem skutków za parę miesięcy – zaznaczył poseł.

D. Milewski wskazywał na trzy aspekty rządowego programu. – Najważniejszy: nie szycie potrzeb pod możliwości, tylko stwarzanie możliwości dla potrzeb. Po drugie: łatwy do wypełnienia wniosek w odróżnieniu do innych naborów. Trzeci wymiar to znaczna wysokość środków, adekwatna do inwestycji – wyliczał poseł.

 

Kanalizacja, drogi i przedszkole

Większość realizowanych w gminach inwestycji będzie dotyczyła budowy lub modernizacji dróg, instalacji kanalizacyjnych i obiektów użyteczności publicznej. Samorządy dołożą do nich jedynie 5-10% wkładu własnego.

W imieniu samorządowców za rządowe wsparcie dziękował burmistrz miasta i gminy Mordy, która otrzymała 8,5 mln zł na przebudowę dróg. – Te środki zmieniają nasze miejscowości. Możemy przeznaczyć je na zadania, które chcemy. Wykorzystujemy je najlepiej, jak potrafimy – zapewnił Jan Ługowski.

Gmina Siedlce otrzymała 9 mln zł na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i modernizację oświetlenia ulicznego. – Chodzi o kanalizację ul. Akacjowej i Polnej w Nowych Iganiach oraz w części miejscowości Jagodnia. Chcemy także wymienić lampy ledowe w Żelkowie – wyliczał wójt Henryk Brodowski. I podkreślił, że gmina po zrealizowaniu inwestycji będzie w pełni skanalizowana i zwodociągowana. Zaznaczył, że nie będzie również problemów z dołożeniem brakującej kwoty 3 mln zł. – Zależy nam na przedsięwzięciach, a nie jesteśmy najbiedniejszą gminą. Przypomnę, że w zeszłym roku wydaliśmy ponad 40 mln zł na inwestycje, a w tym roku, jak dobrze pójdzie, przekroczymy 50 mln zł – powiedział wójt.

Beneficjentem rządowego programu jest również gmina Zbuczyn. Otrzymane 8,5 mln zł przeznaczy na budowę przedszkola. – Jesteśmy przygotowani do inwestycji. Mamy pozwolenie na budowę, pełną dokumentację, zabezpieczoną kwotę 1,5 mln zł. Czekaliśmy tylko na dofinansowanie – przyznał wójt Hubert Pasiak. Trzypiętrowy budynek zostanie dobudowany do skrzydła szkoły podstawowej. W ramach inwestycji powstanie także infrastruktura towarzysząca: plac zabaw oraz miejsca postojowe. Przedszkole ma być gotowe za dwa lata.

HAH