Rozmaitości
Formacja wojskowa... z kropką

Formacja wojskowa… z kropką

Czy po liczebnikach porządkowych przed nazwą formacji wojskowej stawiamy kropkę?

Gdy z kontekstu jasno wynika, że cyfra wyraża liczebnik porządkowy, kropkę po niej można pominąć.

Ta zasada obowiązuje także w przypadku pisowni nazw formacji wojskowych. Okazuje się jednak, że gdy mamy do czynienia z nazwą własną takiej jednostki, zaczynającą się wielką literą, stojąca bezpośrednio przed nią cyfra oznacza właściwie zawsze liczebnik porządkowy (cyfra odpowiadająca liczebnikowi głównemu może bowiem wystąpić tylko przed nazwą pospolitą, rozpoczynającą się małą literą), w związku z czym użycie kropki po cyfrze nigdy nie jest tu konieczne. A więc poprawne są następujące zdania, w których cyfra zastępuje słowo ‘pierwszego’: Byłem żołnierzem 1. Pułku Szwoleżerów oraz Byłem żołnierzem 1 Pułku Szwoleżerów. Jeśli jednak całe zdanie zapisano by wersalikami (wielkimi literami) lub zamiast nazwy własnej użyto skrótu, charakter liczebnika podkreśla znak interpunkcyjny (SŁUŻYŁEM W 1. BATALIONIE TYGRYSÓW jako odpowiednik Służyłem w Pierwszym Batalionie Tygrysów oraz W AKCJI WZIĄŁ UDZIAŁ 1 BATALION TYGRYSÓW odczytywane wyłącznie w następujący sposób: W akcji wziął udział jeden batalion tygrysów). Poza tymi wyjątkami decyzja o zastosowaniu bądź nieużyciu kropki po liczebniku porządkowym przed nazwą własną formacji wojskowej (a także większością innych nazw własnych) należy do piszącego.

KL