Aktualności
Forum Miłosierdzia 2018

Forum Miłosierdzia 2018

20 października w Centrum Kultury i Sztuki odbędzie się Forum Miłosierdzia pt. „Spragnionych napoić - nieumiejętnych pouczać”.

Spotkanie – adresowane do parafialnych koordynatorów dzieł miłosierdzia, Parafialnych Zespołów Caritas, opiekunów i asystentów Szkolnych Kół Caritas oraz księży proboszczów – rozpocznie się o 9.30 od rejestracji i powitania uczestników. W kolejnym punkcie programu przewidziano referat „Nieumiejętnych pouczać” oraz świadectwa. Po przewie, ok. 11.30, wygłoszone zostaną: referat „Spragnionych napoić” oraz świadectwa. Po podsumowaniu rocznej działalności Caritas słowo do zebranych wygłosi ksiądz biskup. Spotkanie zakończy o 13.30 modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz obiad. 

LA