Aktualności
Garnęli się do niego wszyscy

Garnęli się do niego wszyscy

Pan odwołał go, gdy zakończył homilię, w której mówił o zbawieniu - przypomniał okoliczności nagłej śmierci księdza bp Kazimierz Gurda. 14 lipca, o 10.00, w katedrze sprawowana była Msza św. żałobna ks. kan. Krzysztofa Skwierczyńskiego.

– Jezus przyszedł w czasie, gdy ks. Krzysztof głosił Jego Dobrą Nowinę. Zaskoczył nas tym, zabierając kapłana do siebie, kiedy ten był jeszcze w sile wieku – mówił w homilii bp K. Gurda. Przypomniał dziedziny duszpasterskiego zaangażowania ks. K. Skwierczyńskiego. Przywołał też jego ulubione powiedzenie: „Życie jest piękne!”. – Nic dziwnego, że garnęli się do niego wszyscy, niezależnie od wieku czy stanu. Powtarzał im, że nie można zbudować szczęśliwego życia bez odniesienia do Boga, bez nawrócenia, o które ciągle apelował. – dodał bp K. Gurda.  

Msza św. pogrzebowa śp. ks. K. Skwierczyńskiego sprawowana była w kościele w Paprotni o 13.00.

Relację z uroczystości pogrzebowych zamieścimy w kolejnym wydaniu „Echa Katolickiego”.


Ks. kan. Krzysztof Antoni SKWIERCZYŃSKI (1963-2021)

Urodził się 27 września 1963 r. w Sokołowie Podlaskim jako syn Piotra i Krystyny Skwierczyńskich. Sakrament chrztu świętego otrzymał 10 października 1963 r. w katedrze siedleckiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości w Paprotni, a następnie kontynuował naukę w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Siedlcach.

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, idąc za głosem powołania kapłańskiego, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. W opinii do seminarium proboszcz ks. dr Marek Major, podkreślając gorliwość Krzysztofa jako ministranta i lektora, a także zaangażowanie w różnorodną pomoc przy kościele, napisał m.in.: „moim zdaniem Krzysztof Skwierczyński rokuje jak najlepsze nadzieje w służbie Bogu i Kościołowi w Kapłaństwie Chrystusowym”.

Po sześcioletniej formacji seminaryjnej 24 czerwca 1989 r. otrzymał w katedrze siedleckiej święcenia kapłańskie przez posługę bp. Jana Mazura.

Z dniem 25 sierpnia 1989 r. został mianowany wikariuszem parafii Bożego Ciała w Siedlcach. Po czterech latach pracy duszpasterskiej w parafii, od 1 lipca 1993 r. został skierowany do pracy w Katolickim Radiu Podlasie oraz mianowany katechetą w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Siedlcach.

Z dniem 23 sierpnia 2004 r. bp Zbigniew Kiernikowski powierzył ks. Krzysztofowi funkcję duszpasterza akademickiego w Siedlcach, a od 1 września 2006 r. mianował go kierownikiem działu duszpasterstwa młodzieży w kurii diecezjalnej siedleckiej oraz koordynatorem duszpasterstwa akademickiego w Siedlcach, włączając jednocześnie do diecezjalnej rady duszpasterstwa młodzieży i diecezjalnej rady duszpasterskiej. Pracując w duszpasterstwie młodzieży, uczestniczył z młodymi diecezji w Europejskich Spotkaniach Młodych w Barcelonie, Brukseli i Wilnie, organizowanych przez wspólnotę Braci z Taize. Był także diecezjalnym asystentem kościelnego Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Przymierze”.

Od 26 sierpnia 2009 r. ks. Krzysztof pełnił urząd proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Gąsiorach, a w ramach dekanatu radzyńskiego był ojcem duchownym kapłanów.

Doceniając gorliwość duszpasterską we wszystkich powierzonych zadaniach oraz w pracy parafialnej, a szczególnie zaangażowanie w pracę z młodzieżą i rodzinami, bp K. Gurda w dniu 24 marca 2016 r. mianował ks. Krzysztofa kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej pw. Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie, a z dniem 31 sierpnia 2016 r. zwolnił go z urzędu proboszcza parafii Gąsiory i powierzył mu funkcję ojca duchownego alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej.

W ramach reorganizacji struktur kurii diecezjalnej w 2017 r. ks. Krzysztof został mianowany dyrektorem wydziału duchowieństwa diecezjalnego i osób konsekrowanych. Jednocześnie z powierzeniem tego urzędu został ustanowiony diecezjalnym ojcem duchownym oraz dyrektorem Diecezjalnego Centrum Formacji Kapłańskiej mieszczącego się w gmachu WSD w Nowym Opolu. Odpowiedzialny był za organizowanie rekolekcji kapłańskich, dni skupienia dla kapłanów w dekanatach, formację duchową księży w ramach Formatio permamens, a także organizowanie różnego rodzaju warsztatów i konferencji dla księży.

W wrześniu 2019 r. został również mianowanym duszpasterzem Apostolatu Margaretka w diecezji siedleckiej, obejmując opieką duszpasterską osoby modlące się za kapłanów. Z jego inicjatywy odbył się we wrześniu ubiegłego roku I Diecezjalny Zjazd Apostolatu Margaretka w Białej Podlaskiej.

W niedzielę 11 lipca, w czasie Eucharystii sprawowanej w parafii Bożego Ciała w Siedlcach, podczas głoszenia homilii zasłabł i mimo udzielonej pomocy oraz podjętej reanimacji zmarł w szpitalu wojewódzkim, w 58 roku życia i 32 roku kapłaństwa.

Niech Dobry i Miłosierny Bóg – za gorliwą i pełną poświęcenia służbę kapłańską, posługę rekolekcyjną, troskę o formację duchową kleryków i kapłanów, dobroć i życzliwość, którą darzył wszystkich spotykanych na swojej drodze życia ludzi, szczególnie młodych – obdarzy śp. ks. kan. Krzysztofa radością nieba.

AW