Kultura
Źródło: AWAS
Źródło: AWAS

Gdyby nie RaSIL, nie byłoby książki

Pierwsza antologia dramatu białoruskojęzycznego pt. „Labirynt” została zaprezentowana podczas wieczoru promującego najnowsze wydawnictwa Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych. Spotkanie odbyło się 17 stycznia w radzyńskiej Bibliotece Pedagogicznej

– Ta książka to pierwszy krok do odkrycia tej dramaturgii, gdyż teksty nie miały szans ukazać się na Białorusi – stwierdziła Beata Siwek, białorutenistka, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, inicjatorka wydawnictwa.

Skazani na niebyt

Idea zbioru narodziła się dzięki spotkaniu z Adamem Świciem, redaktorem wydawanego przez RaSIL Kwartalnika Kulturalnego „Kozirynek”. Pomysł zaakceptował prezes Józef Korulczyk, a nad wydaniem książki czuwał wiceprezes Dariusz Magier. – Serdecznie dziękuję. Gdyby nie RaSIL, „Labiryntu” by nie było. Bardzo trudno jest zdobyć środki na publikacje literackie, translatorskie. Twórcy dramatów zawartych w antologii są na Białorusi skazani na niebyt – mówiła białorutenistka z KUL.

Najpiękniejsza antologia

B. Siwek podkreśliła, że „Labirynt” jest pierwszą antologią dramatu białoruskojęzycznego. – Białoruś jest dwujęzyczna, kultura jest również podzielona. Wprawdzie dwa lata temu wyszła antologia dramatu białoruskiego, ale zawierała utwory autorów rosyjskojęzycznych niemających białoruskiej świadomości narodowej – tłumaczyła. Inicjatorka wydania antologii nie szczędziła słów uznania dla wspaniałej strony edytorskiej wydawnictwa. – Zebrałam już wiele pochwał. To chyba najpiękniejsza antologia dramatu wschodniosłowiańskiego, jaka ukazała się w Polsce – podkreśliła.

Tom będzie wkrótce promowany w stolicy naszego województwa w ramach programu „Wielokulturowy Lublin. Istnieją perspektywy promocji w Warszawie. – Antologię będziemy rozsyłać do największych polskich teatrów, teksty są na tyle interesujące, że – jesteśmy przekonani – zaistnieją na scenach. Dzięki temu zmieni się życie bardzo zdolnych białoruskich dramaturgów, którzy w swoim kraju nie mogą funkcjonować – zaznaczyła B. Siwek.

O każdym z nas

„Labirynt” zawiera osiem tekstów dramatycznych o treści i formie nowatorskiej, oryginalnej, przełamujące stereotypy, utożsamiające dramat białoruski z historycznym. – To teksty uniwersalne, w ich centrum znajduje się człowiek ze swoimi problemami, aspiracjami, sferą uczuciową, codziennością, rzucony w wir wydarzeń – także politycznych. Zawierające metafory niełatwej współczesnej rzeczywistości białoruskiej – mówiła białorutenistka, dodając, że czytelnicy są zachwyceni utworami. Wybierając teksty, chciałam, aby każdy mógł odnaleźć w nich cząstkę siebie – tłumaczyła B. Siwek. – Antologia „Labirynt” dotarła już na Białoruś, autorzy są zachwyceni edycją – dodała.

Anna Wasak