Diecezja
Źródło: xMCz
Źródło: xMCz

Gdzie Bóg jest obecny, rodzi się jedność

Spotkaniem z Zarządem Cmentarzy Rzymskokatolickich rozpoczęła się wizytacja biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego w parafii Miłosierdzia Bożego w Siedlcach, w poniedziałek 19 grudnia.

Podczas wizytacji biskup odwiedził Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim, celebrował Eucharystię w kościele parafialnym, wygłosił katechezę oraz homilię do parafian, spotkał się z siostrami pasjonistkami, radą parafialną i jedną z rodzin.

Ważnym momentem wizytacji było spotkanie z uczniami i wychowawcami z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. Dostojnego gościa powitała dyrektor placówki Anna Hołownia. Następnie uczniowie wystawili jasełka przeplatane śpiewem kolęd.

Podzielili się opłatkiem

Po zakończeniu części artystycznej pasterz diecezji dzielił się opłatkiem i przekazał zebranym życzenia Bożonarodzeniowe. Podziękował też nauczycielom za ich trudną i wymagającą poświęcenia pracę. W spotkaniu udział wzięli starosta siedlecki Zygmunt Wielogórski, przewodniczący Rady Powiatu Henryk Brodowski, rodzice dzieci, a także klerycy Wyższego Seminarium Duchownego wraz z prefektem ks. Waldemarem Mrozem.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim aktywnie realizuje się program czynnej integracji społecznej poprzez organizowanie imprez integracyjnych oraz przez bezpośredni udział dzieci i młodzieży z ośrodka w lokalnych inicjatywach i przedsięwzięciach związanych z życiem kulturalnym i sportowym. Ośrodek przeznaczony jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego, znacznego lub głębokiego stopnia. Wśród podopiecznych są uczniowie z Zespołem Downa, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z innymi poważnymi schorzeniami a także dysfunkcjami ruchu.

Miejsce przebaczenia i jedności

Ze Stoku Lackiego Ksiądz Biskup udał się na spotkanie z radą parafialną. Po uroczystym ingresie do kościoła w asyście ks. prałata Eugeniusza Filipiuka – dziekana dekanatu siedleckiego, ks. prałat Kazimierz Niemirka przedstawił parafię – Parafia Miłosierdzia Bożego w Siedlcach została utworzona przez ks. bp. Jana Mazura 1 lipca 1993 r. Wydzielono ją z parafii św. Stanisława oraz częściowo z parafii Ducha Świętego. (…) Kościół został konsekrowany 29 października 2000 r. przez ks. bp. Jana Wiktora Nowaka. Dziś jesteśmy wspólnotą liczącą ok. 4350 wiernych – mówił ks. prałat Niemirka. – Jako proboszcz tej parafii zauważam coraz większą odpowiedzialność wiernych za formację swoją i swoich rodzin. Szczególną uwagę zwracamy na solidne i dobre przygotowanie rodziców do pierwszej spowiedzi i komunii św., młodzieży do sakramentu bierzmowania i małżeństwa. Dzięki tym wysiłkom coraz więcej wiernych pogłębia swoją wiarę, aby lepiej rozumieć sakrament chrztu św. W naszej parafii od lat realizowany jest program „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Pomocą w pogłębianiu wiary są liczne grupy formacyjne, liturgiczne i modlitewne – dodał ks. prałat K. Niemirka.

W katechezie do parafian biskup przypomniał, że wspólnota parafialna jest miejscem przebaczenia i znakiem jedności oraz zachęcił wiernych do zaangażowania się w prace Drugiego Synodu Diecezjalnego. Po katechezie rozpoczęła się Eucharystia. Gdy Zachariasz wszedł do przybytku Pańskiego, Bóg o nim pamiętał i posłał Gabriela. Zachariasz przyjął inną postawę niż Maryja. Zapytał, po czym ja to poznam. Maryja pytała, jak to się stanie. Dlatego Zachariasz został niemy do czasu, kiedy urodził mu się syn. Tam, gdzie Bóg jest obecny przez zmiłowanie, rodzi się jedność. W naszym życiu rodzinnym i społecznym potrzebujemy daru przebaczenia i odkrywania Boga, który o nas pamięta. Obyśmy jak Maryja umieli w różnych sytuacjach naszego życia powiedzieć: „Niech mi się stanie” – nauczał bp Kiernikowski.

Po zakończonej Eucharystii biskup siedlecki rozmawiał z przedstawicielami wspólnot i ruchów. Wizytację zakończyło spotkanie z księżmi z dekanatu siedleckiego.

ks. Mateusz Czubak