Diecezja
Gdzie rodzi się jedność

Gdzie rodzi się jedność

12 listopada biskup siedlecki wizytował parafię Narodzenia NMP w Motwicy. Po uroczystym ingresie do kościoła w asyście księży z dekanatu wisznickiego, pasterza diecezji powitali przedstawiciele parafian oraz proboszcz - ks. kan. Jan Pieńkosz.

– Parafia rzymskokatolicka w Motwicy powstała w roku 1919; kościół parafialny, w którym dziś się gromadzimy, wybudowany został w 1796 roku i służył najpierw wiernym obrządku unickiego. Biskup podlaski Henryk Przeździecki z dniem 10 lipca 1919 roku erygował w Motwicy parafię rzymskokatolicką p.w. Narodzenia NMP – mówił proboszcz parafii. Zwrócił także uwagę, iż Motwica jest parafią o pobożności tradycyjnej, jak większość w tej części diecezji. Z bólem mówił o trudnych aspektach duszpasterstwa: – Jest, niestety, w naszej parafii ponad 20 małżeństw wciąż żyjących bez ślubu, mimo że część z nich nie ma żadnych przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa. Nie mogę nie powiedzieć, że tylko 1/3 parafian uczestniczy systematycznie w niedzielnej Eucharystii – cieszy mnie, że większość osób uczestniczących we Mszy św. systematycznie przystępuje do sakramentu pokuty i komunii św. Bardzo byśmy chcieli, aby więcej osób czynnie angażowało się w przygotowanie i sprawowanie niedzielnej Eucharystii. Wciąż wiele zła duchowego i materialnego czyni nałóg pijaństwa i alkoholizmu. Pomimo tego jest w naszej parafii wiele osób szczerze kochających Boga i Kościół święty, prawych, cierpliwych i ofiarnych, za których Bogu trzeba dziękować. Cieszę się, że od października tego roku udaje się nam co tydzień spotykać w sali na plebani w gronie 10-13 osób, aby rozważać i dzielić się słowem Bożym według programu duszpasterskiego naszej diecezji: „Chrzest w życiu i misji Kościoła” – mówił ks. kan. Jan Pieńkosz.

Następnie biskup wygłosił katechezę, w której ukazał nowość chrześcijańskiego życia. Po niej rozpoczęła się Eucharystia. W homilii bp Kiernikowski zwrócił uwagę, że jako chrześcijanie żyjemy w czasach ostatecznych i wyczekujemy przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. – Jezus w swojej mowie eschatologicznej wypowiada znamienne słowa: „Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy”. Tym sępem, który chce konsumować nasze życie, jest szatan. Jezus na krzyżu pozwolił się dotknąć temu żarłocznemu sępowi. Przyjmując dobrowolnie śmierć krzyżową i przebaczając swoim nieprzyjaciołom, Chrystus odniósł zwycięstwo nad szatanem, grzechem i śmiercią. Prawdziwa jedność rodzi się tam, gdzie umiera stary człowiek, który chce żyć dla siebie, a rodzi się nowy na miarę Jezusa Chrystusa – mówił.

W drugiej części wizytacji pasterz diecezji odwiedził Szkołę Podstawową, gdzie spotkał się z uczniami oraz nauczycielami. Ze szkoły udał się do Urzędu Gminy. Podczas wizytacji nie zabrakło również spotkania z radą parafialną i jedną z rodzin mieszkających na terenie parafii. Wizytację zakończyło spotkanie z kapłanami z dekanatu wisznickiego.

ks. Mateusz Czubak