Opinie
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Gdzie step do nieba sięga

Kiedy wydawało się, że nic nie uratuje mieszkańców od głodowej śmierci, w pobliżu wioski z topniejących szybko śniegów powstało jezioro, które w niewyjaśniony sposób napełniło się tak wielką ilością ryb, że na połowy przyjeżdżali także mieszkańcy innych miejscowości.

W rozległym kazachstańskim stepie pojawiły się w maju 2007 r. Joanna Maria od Jezusa Zmartwychwstałego, Ewa Maria od Eucharystii, Dorota Maria od Najświętszego Oblicza i Elżbieta od Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel postanowiły wcielić w życie ideę powołania Karmelu na Wschodzie.

***

Siostry w stepowe bezkresy przyjechały z Karmelu w Częstochowie, gdzie w 2001 r. powstała myśl o założeniu nowej fundacji na Wschodzie.

Wybrały Kazachstan – powstały w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego dziewięciokrotnie większy od Polski muzułmański kraj różnorodnych kultur i języków. Kraj kojarzony przez Polaków z deportacjami i tułaczym życiem na stepach w okresie II wojny światowej. Ale historia Oziornoje – liczącej dziś około 600 mieszkańców wsi, w której osiedliły się siostry – sięga nieco dalej. Posiołek ten powstał w 1936 r., kiedy na rozkaz Stalina bezprawnie przesiedlono na tereny Kazachstanu ok. 70 tys. Polaków. ...

Anna Wolańska

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł