Aktualności
Gmina w smartfonach

Gmina w smartfonach

Samorząd jest pierwszym w województwie lubelskim, a może nawet i w Polsce, który posiada System Informacji Przestrzennej z możliwością pobrania go na smartfony - chwali się wójt Mariusz Osiak.

 SIP to zbiór map i narzędzi ułatwiających uzyskanie podstawowych informacji o gminie. Program został przygotowany przez profesjonalną firmę jest dostępny na stornie internetowej gminy: www.lukow.ug.gov.pl. Jak powiedział, urzeczony możliwościami SIP wójt, system bazuje na geoportalu, który jest mapą satelitarną z licznie naniesionymi danymi. Są tam informacje o budynkach i ich funkcjach, punktach adresowych, drogach, inwestycjach gminnych, obszarach chronionych, obwodach i okręgach wyborczych, sołectwach, obwodach szkolnych, obiektach sportowych, obiektach i szlakach dziedzictwa kulturowego i wiele innych. System umożliwia przeglądanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki dostępnym narzędziom możliwe jest wykonywanie pomiarów i rysowanie na mapach. Na tzw. osi czasu znajdują się realizowane przez gminę inwestycje. Gmina będzie uaktualniała informacje.

EW