Aktualności
Gmina zapłaci za psa

Gmina zapłaci za psa

Gmina Borowie - jako jedna z niewielu w Polsce - wprowadza w życie program pn. „Zaadoptuj psa”.

Realizacja zadania polegać ma na wyłapywaniu bezdomnych psów, czipowaniu ich i oddawaniu pod opiekę mieszkańcom gminy. Adopcja obwarowana jest wieloma kryteriami, a nowy właściciel psa w zamian za opiekę nad czworonogiem otrzymywać będzie honorarium w wysokości 500 zł.

– Jest to z pewnością nowość nie tylko w skali powiatu garwolińskiego, ale też województwa mazowieckiego. Kilka gmin w Polsce prowadzi adopcję – tłumaczy wójt Wiesław Gąska. – Chcemy, by nasi mieszkańcy czynnie włączyli się w akcję. Warunki adopcji będą określone w umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy osobą adoptującą a wójtem gminy – dodał.

Celem zapobiegania próbom niewywiązywania się z przyjętych obowiązków psy będą czopowane i fotografowane. Prowadzony ma być też rejestr – coś w rodzaju ewidencji adoptowanych psów. Pracownicy gminy mają stale nadzorować warunki, w jakich czworonogi są przetrzymywane. Właściciele gospodarstwa będą mogli adoptować maksymalnie dwa psy. W zamian za opiekę nad czworonogiem po podpisaniu umowy mieszkańcy otrzymają 500 zł honorarium. Będą też zwolnieni z podatku od posiadania psów.

– Sporządzimy listę oczekujących. Zorganizowane zostanie też gospodarstwo, w którym psy będą przetrzymywane czasowo – wyjaśnia wójt gminy z uwagą, iż adopcyjna akcja będzie tańsza niż wyłapywanie i przekazywanie psów do schroniska. Do tej pory za taką operację gmina płaciła 2,2 tys. zł od sztuki, a średnio rocznie oddawaliśmy do schroniska trzy psy. W tym roku na realizację programu mamy zagwarantowane w budżecie 7 tys. zł – puentuje.

JAWA