Aktualności
Gminny Dzień Strażaka

Gminny Dzień Strażaka

Tegoroczne obchody Gminnego Dnia Strażaka połączono z ceremonią poświęcenia i nadania jednostce OSP Burzec odnowionego sztandaru. Następnie sztandar został odznaczony złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Odbywające się 12 września uroczystości zainaugurowała Msza św. w intencji strażaków, której w kościele pw. Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego w Szczałbie przewodniczył proboszcz parafii ks. Andrzej Prokopiak. Po Eucharystii, w trakcie której poświęcono odnowioną chorągiew, zebrani w asyście pocztów sztandarowych przy akompaniamencie orkiestry strażackiej ze Stoczka Łukowskiego udali się na plac przed remizą OSP w Burcu. Odnowiony sztandar naczelnik OSP Burzec druh Rafał Malinowski odebrał od sołtysa Roberta Garbacika oraz prezesa zarządu powiatowego ZOSP RP w Łukowie druha Janusza Kozioła. Następnie sztandar został odznaczony złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. Medale oraz dyplomy uznania otrzymali także wyróżniający się druhowie jednostki. Srebrny medal otrzymał druh Andrzej Mazurek, zaś brązowe druhowie Antoni Kopyść oraz Tadeusz Machnio. Z kolei dyplomy za wieloletnią służbę trafiły w ręce druhów Stanisława Kopyścia i Stanisława Aniszewskiego. Ważnym momentem niedzielnego wydarzenia było złożenie przysięgi na nowy sztandar przez członków Młodzieżowej Drużyny Strażackiej. Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, w tym m.in.: poseł Sławomir Skwarek, starosta łukowski Dariusz Szustek oraz radny sejmiku województwa lubelskiego Ryszard Szczygieł. Po części oficjalnej przed remizą rozpoczęło się spotkanie integracyjne mieszkańców połączone z zabawą taneczną, w trakcie którego każdy mógł spróbować potraw z grilla, ciast oraz  grochówki i bigosu z kuchni polowej.

MLS