Aktualności
Grasz na akordeonie?

Grasz na akordeonie?

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza miłośników gry na akordeonie do udziału w Przeglądzie Akordeonistów Amatorów, który odbędzie się 26 maja w świetlicy wiejskiej w Stoku Lackim.

Udział w przeglądzie mogą wziąć akordeoniści w każdym wieku. Ich zadaniem będzie wykonanie przynajmniej dwóch dowolnych, zróżnicowanych stylistycznie utworów lub wiązanek utworów w czasie nieprzekraczającym 12 min. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 maja. Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.gok.gminasiedlce.pl. Każdy uczestnik spotkania otrzyma pamiątkowy dyplom i statuetkę. Ponieważ liczba wykonawców jest ograniczona, o udziale w wydarzeniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

MLS