Aktualności
Grodzisko w Dzięciołach

Grodzisko w Dzięciołach

Położona kilka kilometrów od Łosic wieś kryje wielowiekową historię. Na wschód od wsi, na lewym brzegu Tocznej, znajduje się wczesnośredniowieczne grodzisko.

Przeprowadzenie prac archeologicznych w Dzięciołach pozwoliłoby odkryć pozostałości tego obiektu. – W skali całej Polski takich obiektów z początków XI czy XII w. jest bardzo mało Gdyby grodzisko zostało odsłonięte i udostępnione do zwiedzania, jako ciekawostka historyczna stanowiłoby niewątpliwie magnes dla turystów – mówi burmistrz miasta i gminy Łosice Janusz Kobyliński. Rozpoczęcie prac archeologicznych zależy od uzyskania dofinansowania na ten cel. Obecnie sprawa jest jeszcze na poziomie ustaleń.

DK