Diecezja
Gromadzi nas Chrystus - Nauczyciel

Gromadzi nas Chrystus – Nauczyciel

15 października przy kościele pw. św. Ludwika we Włodawie odbyło się spotkanie formacyjne nauczycieli włodawskich szkół. Gościem specjalnym był ks. Paweł Siedlanowski, publicysta naszego tygodnika, były wieloletni dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach.

Rozpoczynając spotkanie, o. Dariusz Cichor, przeor włodawskiego klasztoru oo. paulinów, złożył nauczycielom życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Mówił o zmaganiach pedagogów, którzy w swojej pracy napotykają wiele problemów. - Nie jesteśmy jednak sami. Mamy nauczyciela, Jezusa Chrystusa, który nas tutaj gromadzi. On chce dać nam światło, abyśmy poradzili sobie z trudnościami związanymi ze współczesną edukacją - mówił paulin. Dodał, że inicjatywa spotkań wyszła od nauczycielek: Róży Szaranik - polonistki oraz Arleny Krawczuk - dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki i została podjęta przez innych pedagogów.

Na trudną pracę nauczyciela, wymagającą ustawicznego dokształcania i mierzenia się z nowymi wyzwaniami dynamicznie zmieniającego się świata zwrócił uwagę ks. P. Siedlanowski. Podzielił się swoim doświadczeniem pedagoga, szczególnie w pracy z dziećmi i młodzieżą w Siedlcach. Kaznodzieja, autor setek publikacji prasowych, były rzecznik prasowy diecezji, obecnie członek zespołu badawczego Centrum Profilaktyki Społecznej w Warszawie, wskazał na konieczność permanentnej formacji nauczycieli, jak też potrzebę szukania nowych form budowania relacji z uczniami i rodzicami. – Świat zmienia się w tempie dotąd niespotykanym – mówił prelegent. – „Zrośnięcie się” młodego pokolenia z multimediami, nieproporcjonalnie duża ilość czasu, jakie zajmują one w życiu uczniów, zanurzenie w „błocie” popkulturowej spłyconej rzeczywistości, zanik więzi bezpośrednich na rzecz komunikacji zapośredniczonej – to wszystko generuje nowe wyzwania. Czasem też rodzi pokusę rezygnacji, „odpuszczenia”. Skuteczność naszej pracy nie zależy jednak tylko od nas. My siejemy – to Bóg daje wzrost! – podkreślił.

Ks. Paweł zwrócił też uwagę na problem wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela, niebezpieczeństwo zgorzknienia. Wynika ono nie tylko z coraz częstszego napotykania na „szklany sufit” w codziennej pracy, ale też z wszechobecnego hejtu, nieradzenia sobie z relacjami (wewnątrz grona pedagogicznego, w relacji nauczyciel – rodzice, nauczyciel – dzieci). Wskazał na konieczność „wyjścia na pustynię”, zatrzymania – po to, by nabrać sił, spojrzeć z dystansu. – Adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa, Msza św. przynoszą pokój i siłę duchową, których świat dać nie może – mówił. Zaproponował też sięgnięcie po wskazówki Tomasza à Kempis, zawarte w znanej książce „O naśladowaniu Chrystusa”.

 

Rola przewodnika

Po prelekcji ks. Siedlanowskiego głos zabrali uczestnicy. Tematem dyskusji była formuła przyszłych spotkań. O. Dariusz sugerował, by odbywały się one w cyklu comiesięcznym. Wiesław Holaczuk, nauczyciel II LO, zaproponował, by ich tematem były problemy, z jakimi stykają się pedagodzy w swojej pracy. Postanowiono też, że obok tematów sensu stricte formacyjnych będą podejmowane zagadnienia społeczne, filozoficzne. Stąd obecność gości: dziennikarzy, profesorów uniwersytetów, autorytetów różnych dziedzin.

Kończąc spotkanie formacyjne, ks. P. Siedlanowski mówił o konieczności budowania roli przewodnika poprzez osobiste świadectwo wiary nauczycieli. – Mamy „dać się zobaczyć” w kościele, na Eucharystii, z różańcem w ręku. Nie wstydzić się i nie bać ostracyzmu, który z tego powodu może nas dotknąć. To właśnie przykład życia, a nie słowa, mają siłę sprawczą w budowaniu lepszego świata. Żyjemy w świecie postchrześcijańskim – i to jest fakt. Nie możemy dać się wypchnąć z przestrzeni kultury, bagatelizować formacji intelektualnej i duchowej. To nie jest tak, że każdy ma „swoją” prawdę. Jest jedna Prawda – Jezus Chrystus – podkreślił.

Podsumowując spotkanie, o. D. Cichor podziękował nauczycielom za udział i za wolę stałej formacji. Datę następnego ustalono na poniedziałek, 12 listopada. Poprzedzi je Msza św. o 18.00. Formację zakończono odmówieniem dziesiątka Różańca i błogosławieństwem, którego udzielił gość z Siedlec.

Joanna Szubstarska