Rozmaitości
Źródło: GU
Źródło: GU

Groźny pośpiech i technika

Józef Koryciński z Zalesia w gminie Przesmyki zdobył pierwsze miejsce w konkursie o bezpieczeństwie rolniczej pracy i cenną nagrodę. Za satysfakcją idzie refleksja, że dawniej na wsi było dużo bezpieczniej.

Nagrodę pan Józef - wraz z dwoma innymi laureatami - odebrał podczas sesji rady powiatu siedleckiego odbywającej się 18 czerwca. A już wkrótce będzie reprezentował powiat siedlecki w eliminacjach wojewódzkich piątej edycji konkursu.

J. Korycińskiego, rolnika z 30-letnim stażem, do udziału w konkursie zachęciła córka, która informacje o konkursie znalazła w internecie. – Wystartowałem „z biegu”, nie przygotowywałem się specjalnie – mówi mieszkaniec Zalesia. Przyznaje zarazem, że znajomość zasad bhp wśród rolników to wymóg czasów. – Pamiętam dobrze, jak wyglądała wieś 30 lat temu. Była mniej nowoczesna, ale zdecydowanie bardziej bezpieczna – stwierdza. – Rozwinęła się technika, zwiększyło się tempo pracy. Rolnik przesiada się z maszyny na maszynę czasami kilka razy w ciągu dnia, pracuje w wielkim pośpiechu. Poza tym przybyło gospodarstw specjalistycznych. Właściciele dużych stad zwierząt muszą liczyć się z zagrożeniem, np. agresją bydła – mówi J. Koryciński.

Dla dorosłych

V Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów ma na celu upowszechnienie wśród ubezpieczonych rolników wiedzy z zakresu ekologii, ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, a także zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rolnych oraz zmniejszenie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

Etap powiatowy został przeprowadzony 5 czerwca w Placówce Terenowej KRUS w Siedlcach. Konkurs miał formę testu składającego się z 12 pytań. W wyniku oceny testów przez komisję, w skład której wchodzili przedstawiciel siedleckiego starostwa powiatowego oraz przedstawiciele KRUS, wyłoniono laureatów etapu powiatowego. Zostali nimi: Józef Koryciński z Zalesia w gminie Przesmyki, który za zdobycie pierwszego miejsca otrzymał myjkę HW101; Tomasz Szostek z miejscowości Szostek w gminie Wodynie oraz Marcin Serowiec z Żebraka w gminie Skórzec. Nagrody w konkursie ufundował powiat siedlecki i Oddział Regionalny KRUS w Warszawie.

I dla dzieci

Wyłoniono również laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci. Tegoroczna, IV edycja przebiegała pod hasłem „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu”. Główne cele konkursu, którego organizatorem na szczeblu centralnym jest Centrala KRUS, natomiast na naszym terenie PT KRUS w Siedlcach oraz siedleckie starostwo powiatowe, to: promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy rolnika, a także rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych dzieci. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-III oraz klasy IV-VI.

Łącznie w konkursie wzięło udział 291 uczniów z 24 szkół podstawowych powiatu siedleckiego. 3 kwietna ich prace oceniła komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli starostwa powiatowego w Siedlcach oraz PT KRUS w Siedlcach.

W grupie uczniów klas 0-3 laureatami powiatowymi konkursu zostali: Oliwia Młynarczyk z II kl. SP w Wiśniewie, Magdalena Ponikowska z II kl. SP w Kotuniu, Weronika Czapska z III kl. SP w Grali Dąbrowianie, zaś wyróżnienia otrzymali: Emilia Pokorska, uczennica II kl. SP w Seroczynie oraz Mikołaj Dziedzic z I kl. SP w Krzesku Królowej Niwie.

Ich nagrodzeni starsi koledzy to: Katarzyna Wereda z V kl. SP w Dąbrówce Stanach, Katarzyna Borychowska z VI kl. SP w Przesmykach, Damian Tomczak z IV kl. SP w Golicach, natomiast wyróżnienie otrzymała Katarzyna Głuchowska z VI kl. SP w Krzesku Królowej Niwie.


 

3 PYTANIA

Marek Zając, kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego KRUS OR w Warszawie PT w Siedlcach 

Rolnicy dobrze znają przepisy i zasady bezpieczeństwa dotyczące ich pracy?

Mam nadzieję, że tak. PT KRUS w Siedlcach i placówki jej podległe prowadzą wiele różnorodnych działań mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Działając edukacyjnie w zakresie szerzenia wśród rolników wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, w okresie jesienno-zimowym organizujemy nieodpłatne szkolenia dla rolników, mówimy o tym podczas audycji emitowanych przez Katolickie Radio Podlasie, piszemy na łamach lokalnych czasopism. KRUS nadaje również maszynom i urządzeniom własny Znak Bezpieczeństwa KRUS, informując, że to wyrób zapewniający większe bezpieczeństwo w użytkowaniu, oraz wyróżnienie prezesa KRUS pn. „Dobrosław”. KRUS prowadzi również postępowania regresowe i prewencyjne.

Czy konkursy, takie jak te rozstrzygnięte ostatnio, rzeczywiście wpływają na bezpieczeństwa na wsi?

Rolnicy poprzez udział w konkursach wiedzy o BHP w rolnictwie poszerzają swoją wiedzę, sięgają po informacje zawarte w broszurach prewencyjnych wydanych przez KRUS. Z rozmów wiemy również, że korzystają z internetu, aby zdobyć więcej wiadomości na ten temat. Statystyki mówią o zwiększającej się świadomości. Z danych dotyczących ilości zgłoszonych wypadków na terenie powiatu siedleckiego od stycznia do maja br. wynika, że ich liczba zmniejszyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11,7% – z 94 do 83.

Udział dzieci w konkursach zaowocuje tym, że w dorosłym życiu będą przestrzegać ważnych zasad?

KRUS od wielu lat organizuje dla uczniów wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów spotkania poświęcone bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem prac, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15. Wychodzimy z założenia, że zasady BHP muszą być wdrażane już od najmłodszych lat, aby zdobyta wiedza mogła zaowocować w życiu dorosłym.

KL