Historia
Źródło: BZ
Źródło: BZ

Historia, wspomnienia i opracowania

Międzyrzeckie Towarzystwo Nauk kilka tygodni temu wydało kolejny tom Rocznika Międzyrzeckiego. Znalazło się w nim wiele interesujących opracowań dotyczących historii i współczesności grodu nad Krzną.

Podobnie jak poprzednie wydania rocznika, ten tom również jest bogaty w materiały i na pewno każdy, nie tylko mieszkaniec miasta, znajdzie w nim dla siebie coś ciekawego: wspomnienia, recenzje, stare zdjęcia i poezję.

Kolegium redakcyjne zadbało o to, aby układ tematyczny rocznika zachował dotychczasową strukturę, z podziałem na cztery główne działy.

Historia międzyrzeckich Żydów

W pierwszej części książki – zawierającej artykuły i rozprawy – można zapoznać się ze sprawozdaniem z 45 rocznicy działalności TPN, którą obchodzono w grudniu 2013 r. W tym rozdziale znajdziemy też wspomnienia ks. prof. dr hab. Mariana Stepulaka zatytułowane: „Cztery oblicza ziemi kąkolewnickiej” oraz zarys historii Krzewicy autorstwa Zbigniewa Sidorczuka i Mieczysława Kalickiego. Dział ten zamyka fotoreportaż Zdzisława Kozaka „Międzyrzeckie zmiany”.

W dziale drugim, zatytułowanym „Materiały”, Alicja Kościan prezentuje postać Abrahama Gafniego – działacza i społecznika żydowskiego pochodzącego z Międzyrzeca, oraz historię międzyrzeckich Żydów podczas niemieckiej okupacji. Mateusz Borysiuk przedstawia natomiast sylwetkę Józefa Kapłana, działacza okresu międzywojennego żydowskiego pochodzenia oraz historię międzyrzeckiego szpitala żydowskiego. W tym dziale możemy także poznać historię dębu przy plebanii parafii św. Mikołaja, zaprezentowaną przez Ryszarda Kornackiego, i przeczytać drugą część opracowania „Znani i nieznani uczestnicy bitwy pod Kockiem” dr. Józefa Geresza.

Wspomnienia o tych, którzy odeszli

W trzecim dziale („Prezentacje i recenzje”) Roman Sidorowicz omawia książkę „Powstanie styczniowe na terenie województwa lubelskiego”, Andrzej Kurenda prezentuje książkę Szczepana Kalinowskiego „Powstanie styczniowe w powiecie bialskim”, a Ryszard Turyk recenzuje wydawnictwo „Koło Bialczan”. W tym dziale można też zapoznać się z recenzją książki R. Kornackiego o Mieczysławie Kaleniku i przeczytać o promocji tej publikacji w Miejskim Ośrodku Kultury.

W dziale czwartym opatrzonym tytułem „Kronika” Kazimierz Kubiszyn publikuje pierwszą część swoich wspomnień. Ponadto możemy zapoznać się ze wspomnieniem o ś.p. Franciszku Maksymiuku, Januszu Wiśniewskim, Franciszce Koszewskiej, przygotowanym przez Lucjana Bernata i Stanisława Gaszewskiego.

Dział piąty, zatytułowany „Rok Jana Pawła II”, zawiera wspomnienia ze spotkań z polskim papieżem – autorstwa Ryszarda Turyka, Adama Szulika i Sz. Kalinowskiego oraz wiersze R. Kornackiego o Janie Pawle II.

BZ